​วีดิทัศน์ ครูเพื่อศิษย์

วีดิทัศน์ ครูเพื่อศิษย์

เข้าไปดูเรื่องราวของครูไสว อุ่นแก้ว โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้ ที่นี่ เมื่อเข้าไปแล้วจะมีเรื่องราวของครูเพื่อศิษย์ท่านอื่นๆ อีกหลายคน

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.พ. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)