160213-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Modern & modernistic / modest & shy

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Modern & modernistic ทั้งสองมีความหมายพ้องกัน นอกจากบางสถานการณ์ที่ต่าง

Modern ควรใช้เป็น adj. กับสิ่งใดๆ ของยุคปัจจุบัน มีอยู่ในตอนนี้ ที่ต่างจากในยุคก่อน

They do not have modern weapons.

We’re in the very modern-looking building opposite the station.

Modernistic สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับ modern

แต่ใช้บ่อยกว่ากับ สิ่งของ หรือความคิด ต่างๆ ที่เคยเป็น หรืออาจเป็น หรือมีอยู่ช่วงสั้นๆ

หรือถูกขยายความ หรือได้ทดสอบ

The new airport has a very modernistic appearance.

I like up-to-date styles, but this furniture seems too modernistic to me


Modest & shy

Modest เป็นบุคคล เรียบง่าย ไม่ถือว่าตนสำคัญกว่าคนอื่น

ถือสายกลางทั้งความประพฤติและการพูดจา

He is a very modest man, refusing to take any credit for the enterprise.

He’s very modest about his achievements.

Shy เป็นบุคคล ขี้อาย ตกใจง่าย และไม่เชื่อมั่นตนเอง

Stood in the doorway shy and abashed.

He was too shy to ask her to dance with him.

ผู้หญิงที่ shy ชอบที่จะไม่ให้ใครมาสนใจ และหลีกเลี่ยงการคบหาใกล้ชิดกับผู้อื่น

Beth was once a Beth was once a shy, retiring girl who blushed easily.

Shy about หมายถึง ลังเล หรือชักช้า ในการจะทำ บางสิ่ง

She has never been shy about discussing her efforts to raise aesthetic standards.

Shy of ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง น้อยกว่า ยังไม่ถึง

The wealthy have become less shy of displaying their privilege.

He won the championship with a score three points shy of a world record.

Shy from กริยา หลีกเลี่ยง เกี่ยวข้องกับบางสิ่ง เนื่องจากไม่เชื่อมั่น

Don’t shy away from saying what you think.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)