แยกรูป ตัดนาม

แยกรูป ตัดนาม

เสียง ........ เป็นรูป
รูปภาพ เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมsารมณ์ เช่น ความคิด ความนึก, สิ่งต่างๆที่รับรู้ได้ด้วยใจที่มากระทบ ...... เป็นรูป

เสียงไพเราะ เสียงกวนโสตประสาท เสียงดัง เบา เราปรุงแต่งเอง ..... เป็นนาม

ผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น ที่แกร่ง พอประมาณ แยก รูปออกจากนามได้

ผู้ปฏิบัติ เพื่อหลุดพ้น ที่แกร่งขั้นสูงขี้นอีก เมื่อแยกรูป ออกจากนาม ได้ รู้แล้วสามารถ ตัดนามออกไปเสียได้ ด้วยการพิจารณา

การพิจารณา ด้วย จินตมยปัญญา สามารถ พอจะแยกรูปออกจากนามได้

การพิจารณา ด้วย ภาวนามยปัญญา จึง สามารถ แยกรูป ออกจากนาม และ ตัดนามได้ ........ แยกรูป ตัดนาม


พีระพงศ์ วาระเสน (บ๊อบบี้)
13 กุมภาพันธ์ 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)