ย่านยาวออกทีวีค้านโรงไฟฟฟ้าชีวมวล

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มชาวบ้าน ตำบลย่านยาว อำเอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวมกลุ่มกันเป็นตัวแทน ไปขอความช่วยเหลือจาก คุณ ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ภายใต้การประสานงานของ คุณ วิภาศศิ ช้างทอง และคุณ ณฐวัฒน์ รัวมณีพัฒน์ โดยขอความช่วยเหลือจาก สมาคม ฯ ให้ช่วยนำปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับกลิ่นควันฝุ่นระอองที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า และ กลิ่นเหม็นน้ำเสีย จากการผลิตน้ำตาลของโรงงาน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนมาก กระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน กระทบต่อสุขภาพทำให้คนที่ป่วยเป็นโรงเกี่ยวกับทางเดินหายใจและอื่น ๆ ซึ่งอยู่ด้วยความลำบากอยู่แล้ว ซ้ำเติมให้พวกเขาเหล่านี้อยู่ลำบากขึ้นไปมากกว่านี้อีก โดยขอความช่วยเหลือให้ทางสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นำเรื่องทุกข์ร้อนเหล่านี้ไปดำเนินการฟ้องศาลปกครองเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมาสหากหากหากหา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ย่านยาว อำเภอ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)