การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตรัฐร่วมเอกชน จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 2


บันทึกนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2559) กระทำหลังจากที่กลับมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตรัฐร่วมเอกชน จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 2 ของสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ณ วันที่ถูกส่งชื่อไป ตัวเองก็งง ๆ ว่า จะมีเนื้อหา วิธีการอบรมเกี่ยวกับอะไร อย่างไร แค่ไหน ผมเลือกวิธีเดินทางโดยไปขึ้นรถตู้ที่สำนักงานจังหวัดให้บริการ หน้าศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมกันแล้วประมาณ 8.00 น ล้อหมุนทันที ชุดเดินทางชุดนี้ไปถึงอุทยานฯ ประมาณเกือบ 10.00 น เบ็ดเสร็จใช้เวลาเดินทางร่วมๆ 2 ชั่วโมง ผมและคณะใช้เวลากรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่ ปปช.ต้องการ เพื่อส่งให้เป็นฐานข้อมูลของการสร้างเครือข่ายฯ และรอเวลาประมาณ 13.00 น จึงเริ่มมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ ประมาณ 5 ฐาน

คณะวิทยากรจำแนกผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มสี ๆละประมาณ 10 คนเศษๆ และให้ไปดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ,กิจกรรมสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตรัฐร่วมเอกชน และภาคกลางคืนประมาณ 19.00 น. มีกิจกรรมรอบกองไฟ ให้แต่ละกลุ่มสีรวมกันจัดแสดงบทบาทสมมุติชุดละประมาณ 7 นาที

วิธีการประชุมครั้งนี้ดูแปลกไปจากการประชุมทุกครั้งที่ผมเคยได้รับมา หลังจากรับราชการมาร่วม ๆ 31 ปีแล้ว ให้ผู้ประชุมร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อน โดยไม่ให้สาระความรู้ใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งทีมวิทยากรรับรู้ว่าแต่ละกิจกรรมจัดเพื่ออะไร แต่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ทราบ จะค่อย ๆ ซึมซับข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ที่เกิดจากผลการปฏิบัติ การซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิทยากรกับผู้ร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม

พอถึงอีกวัน (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559) คณะผู้จัดจึงเชิญวิทยากรจาก ปปช.จ.พิษณุโลก และวิทยากรจาก ปปท. เขตพื้นที่ 6 มาให้ความรู้เชิงวิชาการ ท่านละประมาณ 1 ชั่วโมงเศษๆ ทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่า สถานการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบของราชการไทยค่อนข้างรุนแรง จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรีบให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่าย และดำเนินมาตรการเชิงรุกทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุทุจริตต่าง ๆ อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ผมคิดว่าผลจากการประชุมครั้งนี้ ทำให้ ปปช. และ ปปท.มีเครือข่ายที่จะคอยสอดส่อง ดูแล รายงาน ฯลฯ ตามวิธีการที่เหมาะสมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ครับ

ท่านทราบหรือยังครับ ว่า ณ เวลาปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ทั้งส่วนกลางและแต่ละจังหวัด จะรับดำเนินการเมื่อมีผู้ร้องเรียน กล่าวหา ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นักการเมือง(ทุกระดับ) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ , ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ และกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ปปท.) ทั้งส่วนกลางและเขตพื้นที่ต่าง ๆ จะรับดำเนินการเมื่อมีผู้ร้องเรียน กล่าวหา เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการที่ตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองลงมา (ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกกระทรวง ทบวง กรม ,ข้าราชการทหาร ตำรวจ ครู พนักงานองค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่กระทำการ
1. ทุจริตต่อหน้าที่ : ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
2. ประพฤติมิชอบ : ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือมติ ครม. ที่มุ่งหมายควบคุม ดูแล การรับ เก็บรักษา หรือการใช้เงิน

วิธีการร้องเรียน ข้อปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก link ชื่อแต่ละสำนักงานที่ผมจัดเตรียมไว้ให้ ครับ

หมายเลขบันทึก: 601335เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2016 06:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2016 06:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี