พบภาพวาดสมเด็จฯของน้องชาย...ปรากฏที่เว๊ปไซด์ธรรมะแห่งหนึ่ง

..

ภาพวาดใบนี้ น้องชายของผู้เขียนวาดไว้สมัยที่วาดภาพเหมือนใหม่ ๆ

ผู้เขียนนำภาพนี้มาลงไว้ ที่บันทึกนี้....พี่มอบ…ปริญญาแห่งชีวิต แด่..น้อง ผู้มีหัวใจไม่พิการ....

..

ภูมิใจ และดีใจแทนน้องชายครับ ที่ ....ภาพสมเด็จฯที่น้องชายวาดไว้เมื่อร่วม 10 ปีที่แล้ว มีคนให้ความสำคัญ นำมาเผยแพร่ร่วมกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และของสมเด็จฯ..ท่าน.

..

ความใน page นี้มีว่า...

*ชีวิตนี้น้อยนัก---สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

---พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า


---อัปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา – ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก


---ทุก ชีวิต ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต “ชีวิตนี้น้อยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก


---ชีวิตคืออายุ ชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคนอย่างยืนนานก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่ ซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ไม่ยืนมากนัก แม้ไม่นำไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีต ที่นับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้ และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วน นับปีไม่ได้อีกเช่นกัน


---ที่ปราชญ์ท่านว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก” นั้น ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกัน สำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญา ไม่สามารถพาตนพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้


---ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็น สัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติ ต่างเป็นอะไรต่ออะไรมาแล้วมากมาย แยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง ทำกรรมใดก่อน ทำกรรมใดหลัง ทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ ชีวิตนี้อย่างประมาณไม่ได้ และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการ แม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตาม แต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ แม้เหตุได้กระทำแล้ว


---เมื่อมีเหตุย่อมมีผล เมื่อทำเหตุย่อมได้รับผล และผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ ผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้รับผล เที่ยงแท้แน่นอน

ที่มา : http://www.watkaokrailas.com/articles/41925933/

..

..

ขออนิสงส์ของผลบุญในครั้งนี้.... จงมีแด่น้องชายและครอบครัว แสงศรี ของผู้เขียน...ด้วยเถิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ติดปีก...ให้คนดีความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เป็นภาพที่ดูมีชีวิตชีวา สวยงามมาก ๆ จ้ะ

อนุโมทนาบุญกับน้องชายด้วยค่ะ...เป็นพระรูปที่งดงามมากๆ...

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

น้องชายคุณแสง

วาดภาพได้สวยและงดงามมาก

เหมือนจริง

สาธุๆครับ

เขียนเมื่อ 

-ทุก ชีวิต ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต “ชีวิตนี้น้อยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก

ความจริง ของ ชีวิต