160210-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Memo & memorandum / meridian & meridiem

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Memo & memorandum

Memo เป็นคำย่อ ใช้ไม่เป็นทางการ ทั่วไปจนเป็นที่ยอมรับ พหูพจน์ใช้ memos

Please stop sending me so many memorandums. (หรือ memoranda หรือ memos)

Memorandum มาจาก Latin หมายถึง บันทึกสั้น บันทึกเหตุการณ์ ข่าวสั้นๆ

This executive begins each day with a memorandum (หรือ memo) to all salesmen.

พหูพจน์มาตรฐานของ memorandum คือ memorandums หรือ memoranda


Meridian & meridiem สองคำมีความหมายใกล้เคียง ใช้แทนกันได้

โดยแตกต่างเมื่อเขียนแทน A.M. และ P.M. = ante meridiem และ post meridiem

แต่เขียนติดกันสำหรับ meridian = antemeridian และ postmeridian.

Meridian หมายถึง เป็นของ หรือเกิดขึ้น ที่เที่ยงวัน

All points on the same meridian have the same longitude.

อีกความหมายคือ อยู่ในขั้นตอนที่พัฒนาดีที่สุดแล้ว

Our manhood’s meridian vigor.

His landscapes were deemed the meridian of beauty.

Meridiem ความหมายอย่างเดียวกับ meridian

แต่ไม่พบคำนี้ใน Dictionary ที่สำคัญแทบทุกเล่ม เช่นที่อ้างใน mediocre

พบเพียงใน WordWeb Dict. และ Dictionary of problem words และ Wiki เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Perhaps 'meridiem' is a Latin word (not an English word). So we only find it in reference to a Latin phrase like 'ante meridiem'. ;-)