การเจริญสติตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ (3)

ความคิด

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสายนาม-รูปของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้เราเห็นโทษของความคิด ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความคิด ให้พยายามดึงตัวเองออกจากความคิด หลวงพ่อเทียนสอนว่า คนเราเป็นทุกข์เพราะความคิด แต่ปัญหาคือทำไมทุกคนจึงไม่ยอมสละความคิด ไม่ออกจากความคิด ไม่เห็นโทษของความคิด ตรงกันข้ามกลับยึดติดความคิด ทะนุถนอมรักษาความคิดของตัวเอง หรือไม่ก็สร้างระบบความคิดที่ดูยิ่งใหญ่อลังการขึ้นมา ที่เป็นเช่นนี้เพราะความคิดทุกอย่างของมนุษย์เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างตัวเราไปหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ ความคิดบางอย่างเชื่อมเราไปหาตำแหน่งหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ ความคิดบางอย่างเชื่อมโยงตัวเราไปหาครอบครัว ไปหาสามี ภรรยาและลูก ๆ ที่เรารัก ความคิดบางอย่างเชื่อมโยงตัวเราไปหาผู้คนที่แวดล้อมตัวเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีความแหนหวงความคิดทุกอย่างที่เรามี เราไม่กล้าที่จะสละปล่อยวางความคิดเหล่านี้ของเรา เนื่องจากเรากลัวว่าเมื่อเราสละความคิดเหล่านี้ทิ้งเสียแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักก็จะหายไปด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกอดรัดความคิดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เพราะว่ามันทำให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติย่อมมีสองด้าน เมื่อความคิดให้ทุกสิ่งที่เราพึงพอใจ ความคิดก็สามารถที่จะสร้างความทุกข์ทรมานแสนสาหัสให้กับเราได้ด้วยเช่นกัน เป็นความทุกข์ที่สิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับความคิดของเราเปลี่ยนแปลงไป เราควบคุมไม่ได้ เพราะเหตุนี้หลวงพ่อเทียนจะสอนให้เราออกจากความคิดเสีย เพื่อมองดูมัน ไม่ให้มันมาควบคุมเราหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราได้นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธปรัชญาเถรวาทความเห็น (0)