ชมทะเล

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มองทะเล เมืองหัวไทร ในวันนี้

คลื่นลมมี สีน้ำข้น อยู่มากหลาย
คลื่นถาโถม โลมลูบ จูบหาดทราย
แผ่ขยาย ชึมซาบ อาบฝั่งชล


เป็นความสวย ความงาม ธรรมชาติ

ใครหนอวาด สะอาดใส ใจฝึกฝน
มองให้ดี มีแสงธรรม นำสู่ตน
เกิดเป็นคน ควรเรียนรู้ ตลอดไป


จงทำดี ละเว้นชั่ว เกรงกลัวบาป
ชีวิตหยาบ อาบยาพิษ จิตผิดไหม
เห็นกงจักร เป็นดอกบัว อยู่อย่างไร
จงตั้งใจ หาความจริง สิ่งทั้งปวง


ด้วยวิถี ชีวิตคน มีเท่านี้
คุณค่ามี แค่ความดี นี้ใหญ่หลวง
หมั่นสั่งสม ความดีนี้ ให้เหนือดวง
ไม่หลอกลวง ล้อเล่นลม ชมทะเล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)