๒๘ ธันวาคม ... วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ้ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง ภายหลังเป็นกรมพระเทพามาตย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 6้ มษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์


Image result for รูป พระเจ้าตากสิน


Image result for รูป พระเจ้าตากสินพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือการกอบกู้เอกราชจากพม่า ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองโดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัย เพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมและการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้... วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานาม มหาราช

ขอบคุณ ข้อมูลจากth.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสรุปว่า .... วันนี้ ๒๘ ธันวาคม ... เป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งนะคะ .... ที่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานะคะ ... สมเด็จพระเจ้าตากสิน...พระองค์ทรง...ส่งเสริมด้าน เศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมและการศึกษา .... ให้ชาติไทย ให้กับประชาชน คนไทยตั้งแต่นั้นมานะคะ


ขอบคุณค่ะ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

มีเรื่องดี ๆ มาฝากเสมอนะคะพี่เปิ้น สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ นะคะ

เขียนเมื่อ 

เสียดาย ผ่านไปอย่างเงียบ ๆ อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกวัน ไม่มีอะไรเตะตาเลย ปีนี้รู้จากบันทึกนี้ ขอบคุณค่ะ ท่านกู้ชาติ

เขียนเมื่อ 

มีเพียงข่าวจากทีวี นิดหน่อย

แต่คาดว่า ปีหน้าคงมีการกิจกรรม

มากกว่านี้นะจีะ

เขียนเมื่อ 

ชอบใจประวัติพระยาตาก

น่าสนใจมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาอ่านข้อมูลพระเจ้าตากสินครับ

-ส่งสุขในปีใหม่นี้ไปยังพี่หมอและครอบครัวด้วยนะครับ

  • คนกำแพงจำแม่นตรงที่ ก่อนหน้าพระองค์เคยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร พระยาวชิรปราการ..
  • ขอบคุณความรู้ครับ