ความเห็น 3042086

๒๘ ธันวาคม ... วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

เขียนเมื่อ 

มีเพียงข่าวจากทีวี นิดหน่อย

แต่คาดว่า ปีหน้าคงมีการกิจกรรม

มากกว่านี้นะจีะ