การกำหนดประเด็น


วันนนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กณีที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคนหนึ่งในครั้งนี้ ในการปฏิบีัติหน้าที่ คณะกรรมการสืบสวน มีหน้าที่โดยสรุปดังนี้

๑. สืบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน

๒. รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา

๓. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง

๔.ห้่ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการสืบสวน

การสืบสวนข้อเท็จจริง หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และการกระทำนั้นว่า เกิดขึ้นจากการกระทำของใคร และผู้ถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ประการใด

ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการสืบสวน คณะกรรมการจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดประเด็น กรอบและแนวทางในการสืบสวน ต้องกำหนดพยานว่าจะสืบสวนใคร จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้แล้วเสร็จทันภายในกำหนดที่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดระยะเวลาไว้ โดยทั่วไปจะกำหนดระยะเวลาไว้ให้ดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

การสืบสวนจะต้องสอบถามพยานให้ตรงตามประเด็นที่กำหนดไว้ เพื่อให้ความจริงเกิดความกระจ่าง และให้ได้ความชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร และทำเพื่ออะไร โดยให้ได้รายละเอียดครบถ้วนตามประเด็นที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจะได้มีพยานหลักฐานสนับสนุน รองรับในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ในการสรุปความเห็นและลงมติของคณะกรรมการ

การกำหนดประเด็น จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกรรมการในการสืบสวน โดยกำหนดประเด็นจากหนังสือร้องเรียนที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา และยังต้องตรวจดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าวด้วยว่ามีองค์ประกอบของความผิดอย่างไร ในการสืบสวนจะต้องสอบสวนให้ครบตามประเด็น และองค์ประกอบของความผิดดังกล่าว

การสืบสวนจะครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการกำหนดประเด็นว่า ...ได้กำหนดประเด็นไว้ครบถ้วนหรือไม่...หากกำหนดประเด็นผิดพลาด จะมีส่วนทำให้การสืบสวนต้องดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม ทำให้ต้องเหนื่อยหลายรอบ มีส่วนทำให้สืบสวนล้าช้าออกไปอีก

นอกจากนี้ ในการสอบพยานแต่ละครั้ง มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา สถานที่ และภารกิจอื่น ๆ ในการมีหนังสือเชิญพยานมาแต่ละครั้งอาจจะต้องมีการเลือนออกไปตามสถานการณ์ มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินการอีกด้วย!!!


คำสำคัญ (Tags): #ประเด็น
หมายเลขบันทึก: 598792เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2015 15:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ธันวาคม 2015 15:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี