Workshop R2R หน้าใหม่รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙


***พื้นที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่คนทำงานได้เกิดการเรียนรู้ สำหรับ R2R Fa เองก็เป็นดั่งสนามแห่งการฝึกฝนและเรียนรู้เช่นกัน

วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรามี workshop R2R รอบนี้เป็นรอบที่สอง ...รอบแรกจัดขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

ในรอบแรกกระบวนการเรียนรู้ใช้ Dialogue นำมาสู่การค้นหา Research Question โดยเริ่มจากหยิบยกเรื่องราวแห่งความสำเร็จมาสักหนึ่งเรื่องในการทำงานที่เป็นในลักษณะการพัฒนางานเล่าสูกันฟังเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นช่วยกันค้นหา GAP หรือปัญหาที่เป็นอุปสรรค ที่ติดขัด หรืออาจเป็นอุบัตการณ์ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ ...เพื่อนำ GAP นั้นมาตัดสินใจที่จะนำไปสู่การตั้งคำถามการวิจัย (Research Question) และใช้ PICO เป็นเครื่องมือในการเดินเรื่อง...

จากคำถามการวิจัยนำไปสู่ ...การตั้งชื่อเรื่อง ...การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ...การให้นิยามศัพท์ และการทบทวนวรรณกรรม

จาก ...เฟสแรกผ่านไป ให้โอกาสทางทีมไปทบทวนในหน้างานตนเองอีกครั้ง

หนึ่งเดือน...กลับมาเรียนรู้ร่วมกัน

ในระหว่างเดือนนั้น อาจใช้การ contract ผ่าน Line หรือถ้า R2R Fa อยู่ในพื้นที่ก็ติดตามเรียนรู้ร่วมกันได้เลย

รอบนี้...

เป้าหมายการเรียนรู้ ...คือ การทบทวนวรรณกรรม

เทคนิคการเรียนรู้ ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้การบรรยาย แต่ใช้การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยให้ทางกลุ่มหยิบเรื่องมาหนึ่งเรื่องจากภายในกลุ่มเอง จากนั้นนำไปทดลองสืบค้นและร่วมกันวิพากษ์งานวิจัย ... จากงานวิจัยที่เลือกมา นำไปเชื่อมโยงกับงานวิจัยของตนเอง และเสนอต่อกลุ่มใหญ่

การเรียนรู้แบบนี้ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้เทคนิคเร็วขึ้นในการสืบค้น

และเกิดความรู้สึกว่าการสืบค้นหรือ Literature Review ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ

เรียนรู้ที่จะบูรณาการงานวิจัยเข้าไปในงานของตนเองแทนการ Copy & Paste

ช่วงบ่าย...

เรียนรู้ที่นำไปสู่การออกแบบงานวิจัยของตนเอง...

เป็นการเรียนรู้ผ่าน...สื่อวีดีทัศน์ จากต้นแบบเรื่อง R2R เป็นสื่อนำ

ในรอบนี้ข้าพเจ้าใช้วีทีอาร์ของ รพ.ศิริราช...เป็นเครื่องมือนำ และให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันสะกัดออกมาในประเด็น ขั้นตอนการทำวิจัย และ Intervention

การเรียนรู้ผ่านงานของคนอื่น ทำให้เห็นภาพชัดเจน

และเมื่อนำมาสู่การออกแบบงานวิจัยของตนเอง...ก็จะทำให้ง่ายขึ้น ระยะเวลาในการทำสั้นลง

กระบวนการของกลุ่ม...ผ่านเทคนิค Share&Learning ทำให้การเรียนรู้นำไปสู่ความเข้าใจ ...แบบชัดแจ้งยิ่งขึ้น

การช่วยเหลือ การตีความ การเล่าสู่กันฟัง ต่างล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม

และที่สำคัญในแต่ละกลุ่มมี "คุณอำนวย R2R" / R2R-Facilitator คอยเป็นพี่เลี้ยง คอยเป็น coching

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คือ ..."เกลียวความรู้ที่หมุนวน"ภายในกลุ่มและภายในห้อง

และความดีงามที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้คือ ...

สมาชิกที่เข้าร่วมต่างมาจากพื้นที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาลยโสธรเองและโรงพยาบาลชุมชน

ทำให้มีการเชื่อมโยงและช่วยกันมองงานเป็นระบบ...เป็นสายธารการเชื่อมโยงกันมากขึ้น

***พื้นที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่คนทำงานได้เกิดการเรียนรู้ สำหรับ R2R Fa เองก็เป็นดั่งสนามแห่งการฝึกฝนและเรียนรู้เช่นกัน

คำสำคัญ (Tags): #r2r#km#dialoguebook
หมายเลขบันทึก: 598789เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2015 13:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ธันวาคม 2015 14:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี