ประเมินผลบุคลากร แล้วได้อะไร

ประเมินผลประจำปี CQI KPI

ช่วงนี้เป็นการประเมินผลบุคลากร

การให้ทำ KPI รายบุคคล ก็ส่งผลดีต่อการทำงานเหมือนกัน

เพราะ น้องๆเขาคิดมาว่า ปีหน้าจะทำงานเด่นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการอย่างไร

เราจะ conference กันทุกวันๆละ 10 นาที หลังจากทุกคน Pre- conference ว่าจะดูแลผู้ป่วยที่รับผิดชอบอย่างไร

เมื่อวานก็เช่นเดียวกัน เราให้น้องเล่าว่าจะทำอะไร

มีน้องคนหนึ่งจะทำนวัตกรรมคือ ทำผ้าห่อขวดที่รองรับน้ำที่ดูดออกจากปากและคอผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

เราลองถามว่า ปีที่แล้วเรามีผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและต้องใช้ขวดนี้กี่คน

ทำไมเราต้องเอาผ้าห่อขวดนี้ คนไข้บ่นเหรอ ว่าเห็นขวดนี้แล้ว กินข้าวไม่ได้ อาเจียน และเครียด

ทำแล้ว แล้วต้องการประเมินอะไรบ้าง

เราทำงานบางอย่างอาจไม่ใช่โครงการ อาจเป็นการแก้ปัญหาหน้างานธรรมดาก็ได้

ถ้าเราจะทำโครงการคุณภาพ โดยเฉพาะงาน CQI เราต้องทำสิ่งที่ ทั้งผู้ป่วยและเรารู้สึกรำคาญใจ

การทำงานคุณภาพ เป็นการทำงานเพื่อให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ

โดยต้องมีขนาดของปัญหา ที่เราต้องการแก้ไข

เราต้องวางแผนดำเนินงาน เพื่อให้สิ่งที่น่ารำคาญหมดไป

เมื่อทำดีแล้ว สิ่งนั้นก็จะได้มาตรฐานที่สูงขึ้น

เราต้องนำมาตรฐานที่สูงนั้นมาทำให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำมาใช้ได้อย่างทั่วถึง

สิ่งที่ได้ คือ การพัฒนาองคืกรที่เราอยู่ ผลประโยชน์จะตกไปที่ผู้ใช้บริการ

สุดท้ายจริงๆ คนทำก็เกิดสุข เกิดประโยชน์ต่อตนเองอีกด้วย

......

ref ดร ภิญโญ รัตนาพันธ์

แก้ว

17/12/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงานครับ

ถ้าประเมินแล้วพัฒนาต่อไปจะเกิดผลดีมากเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงานครับ

ถ้าประเมินแล้วพัฒนาต่อไปจะเกิดผลดีมากเลยครับ

ทำจนเหนื่อยค่ะ