เว้าสาว

ฟังเด้อเจ้านกเจ่าคอขาว

ฟังเด้อเจ้านกเจ่าคอขาว มักผู้สาวกะขอนั่งนำแน่

บ่กินดอกข้าวขอเว่าแต่สาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนผญาความเห็น (0)