ดร.ธนพล ก่อฐานะ มาบรรยายหัวข้อนวัตกรรมการจัดการหลักสูตรนานาชาติปริญญาเอกพยาบาลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ได้มีโอกาสเข้าเรียนกับ ดร ธนพล ก่อฐานะ ได้รับความรู้คาวมเข้าใจ เกี่ยวกับ นวัตกรรมการข้ามวัฒนธรรมที่ชัดเจน เเละ นำมาประยุคใช้ในการทำงาน หรือ ต่อยอด ธุรกิจได้เหมาะสมมากขึ้นครับ

Pantip [email protected]
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ ท่าน ที่ให้ องค์ความรู้ ในข้อมูล ของนวัตกรรม จะนำความรู้นี้มาใช้ในงาน เพื่อพ๊ฒนา งานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ