151216-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด G – Grateful & gratified / Grecian & Greek / groom / ground zero

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Grateful & gratified

Grateful เป็น adj. แสดงความชื่นชมต่อความกรุณา ที่ได้ทำบางสิ่งที่ดี

หรือตามที่ได้ขอร้องไว้ ให้เป็นการส่วนตัว

I am extremely grateful to all the teachers for their help.

Grateful thanks are due to the following people for their help.

คำพ้องความหมายกับ grateful มีเช่น thankful, indebted, และ obliged.

Gratified เป็นรูป กริยา past tense และ past participle ของ gratify.

มีความหมาย เป็นทางการ ทำให้บางคนพึงพอใจ

She was gratified to see the shock in Jim’s eyes.

These customers were gratified by a refund of their money.


Grecian & Greek ทั้งสองคำ อ้างอิงถึง Greece ทั้งภาษา และ วัฒนธรรม

Grecian เป็นคำที่นักเขียนเลือกใช้เรียก เนื่องจากสำเนียงที่ไพเราะของคำ

Greek เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมากกว่าคำอื่น มีความหมายครอบคลุม สถาปัตยกรรมและรูปปั้น

The Greek Catholic Church.

The Greek language.


Groom หมายถึง เจ้าหน้าที่ใดๆในวังของราชวงศ์อังกฤษ หรือ ลูกจ้างชายดูแลม้า

ใช้ทั่วไปให้เป็นคำย่อ ของ bridegroom = เจ้าบ่าวในวันแต่งงาน ซึ่งที่ถูกแล้วควรใช้คำเต็ม

เพราะในคำอังกฤษ โบราณ bryd หมายถึง bride และ guma หมายถึง man


Ground zero มีความหมาย ว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ระเบิดนิวเคลียร์ตกกระทบ

ถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่กล่าวว่า ‘building from ground zero’

เสมือนว่ามันเป็นสถานที่ของการเริ่มต้นครั้งใหม่

เราสามารถเริ่มจากจุดเริ่ม หรือเริ่มที่ zero

แต่ถ้าอยู่ที่ ground zero หมายถึง อยู่ที่จุดจบ

การใช้เชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย ของวลี Ground zero นี้

กับอาคารสถานที่ ที่ถูกทำลายของ World Trade Center

ถือว่าเป็นการใช้ ที่สมเหตุสมผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)