มีดอรัญญิกความเห็น (1)

จำได้ลางๆว่า มีดอรัญญิก กับเสื่อจันทบูรณ์ มีความนิยมพอๆกัน แต่ไม่ทราบใครเกิดก่อนหลัง