รายชื่อนิสิตในชั้นเรียน

monwan
รายชื่อนิสิต

1  49240247   นางสาวกมลวรรณ ไทยวัฒนาตระกูล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)   

2  49240254   นายกฤษนันท์ ทรัพย์สิน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

3  49240292   นางสาวจุฬารัตน์ พันธุ์เขียน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

4  49240308   นางสาวเจนจิรา บัวเกตุ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

5  49240322  นางสาวธนัฏฐา เพิ่มศิริ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

6  49240391   นางสาวศิริวรรณ นุชชาวนา  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

7  49240407   นางสาวสุกานดา วัฒนสมบัติศิริ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

8  49240438   นางสาวปณิฐฐา แก้วศรี  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)   

9  49243774   นางสาวคณิตตา ดอกบัว  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

10  49243811   นางสาวจิรัศยา บัวแก้ว  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

11  49243835   นายโชติวิทย์ ไวยหงษ์  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

12  49243842   นางสาวณัฐธัชธร สานใจวงศ์  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

13  49243873   นางสาวธิดารัตน์ เกยงค์  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

14  49243910   นายปฏิพล โกมลวิภาต  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

15  49243927   นายปราโมทย์ โตสมบัติ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

16  49243934   นายปริญญา อินทร์สุข  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

17  49243941   นางสาวปิยนุช ท้วมคล้าย  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

18  49243965   นายพงศธร เถียรประเสริฐ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

19  49243972   นางสาวพนิดา โม่ภา  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

20  49244023   นายพัทธพล ดวงพุดตาน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)   

21  49244061   นางสาวรัถยา เมณฑ์กูล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

22  49244085   นางสาววรัญญา ศรีวิไชย  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

23  49244092   นางสาววษาสิรี วังใน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)   

24  49244108   นายวสันต์ เลื่องลือ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

25  49244115   นายวิกูล ป้องโทน  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

26  49244122   นางสาววิมล รุ่งเรือง  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

27  49244153   นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์โอสถ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

28  49244184   นายสหรัฐ พร้าโมต  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

29  49244191   นายสิทธิพร ปันผสม  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

30  49244207   นางสาวสุภาภรณ์ จันสา  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

31  49244245   นางสาวอนงค์ เถื่อนถ้ำ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

32  49244252   นางสาวอนงค์รัตน์ ธิติวณิชสกุล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

33  49244269   นายอภิรักษ์ เจริญผล  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

34  49244290   นางสาวอารี ชื่นเรือง  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

35  49244313  นายอิทธิพล เกษสุวรรณ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน History 49240247

คำสำคัญ (Tags)#history

หมายเลขบันทึก: 59782, เขียน: 15 Nov 2006 @ 08:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)