ร่วมเวทีตลาดนัดความรู้อปท. : เชื่อมร้อยถักทอพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น


เวทีตลาดนัดความรู้อปท. : เชื่อมร้อยถักทอพลังเยาวชน พลังท้องถิ่น ของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาคระยะที่สอง : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิย์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันทึี ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการถักทอ เชื่อมร้อยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชน สู่การปฎิบัติ จนบังเกิดเป็นความคิดแบบตริตรอง อันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ในการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการนี้ คือการพัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ปีละ ๒๐ แห่ง โดยคาดว่าผลที่จะได้รับ คือ

(๑) ได้กลไกเจ้าภาพพัฒนาเยาวชนในชุมชน

(๒) เกิดเครือข่ายเยาวชนแกนนำในชุมชน

(๓) หลักสูตรพัฒนา อปท.ด้านพัฒนาเยาวชน

(๔) เกิดศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของอปท. ในระดับพื้นที่จำนวน ๑๐ แห่ง

วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีนี้ เพื่อนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของทีมนักถักทอชุมชน รุ่นที่ ๑ และ ๒ และขณะเดียวกันเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับการทำงานด้านการขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งมีผลคืบหน้าสะท้อนให้เห็นได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถจัด workshop พัฒนาครูให้มีทักษะ ในการสร้างแรงจูงใจและความสนใจใคร่รู้ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยจิตศึกษาและโครงการชุมชน

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่น่าชื่นชมคือ ผู้บริหารเห็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูที่เน้นคุณภาพเด็ก และครูแกนนำใน ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๑๖ คน มีแผนการสอนแบบบูรณาการความรู้ใน ๘ กลุ่มสาระให้กับโครงงานชุมชน และมีวิธีการสร้างพลังใจเยาวชนในการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือจิตศึกษา และแผนการสอนนี้ จะนำไปทดลองใช้ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ( คุณดุษฏี สุวัฒวิตยากร) และประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) ได้ร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่ห์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ อปท.ที่เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและตรอบครัว

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการบนเวทีในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยนายกอบต.พลับพลาไชย ( คุณพีรศักดิ์ มาตรศรี) และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อบต.พลับพลาไชย/ประธานเครือข่ายนักถักทอชุมชน อปท.รุ่น ๒ (คุณเอกวิทย์ ชาวสวน) ได้นำไปเยี่ยมศูนย์เพาะพันธุ์พืชเลี้ยง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง และการออกร้านผลิตภัณท์ของชุมชนและเยาวชน ด้วยบรรยากาศที่น่าประทับใจมาก

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร พวกเราบางคนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งหนึ่ง คือโบสถ์แฝดเก่าอายุประมาณ ๖๐๐ ปีที่วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี ที่ได้รับการบูรณะแล้ว เพื่อเป็นอีกจุดหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวของจ.สุพรรณบุรี

...............................................................................................................................ความเห็น (5)

ไม่เคยหยุดทำงานดีๆ เพื่อสังคมนะคะ

ขอบคุณมากค่ะพี่

-สวัสดีครับ

-กิจกรรมดี ๆแบบนี้ชอบใจครับ

-"นักถักทอชุมชน"คำนี้....ก็ชอบครับ

-ขอร่วมถักทอชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ด้วยนะครับ...

ได้เครือข่ายนักทักทอจำนวนมาก

เห็นภาพนายก อบต ลึง จากสุรินทร์ด้วยครับ

เพิ่งทราบว่าพี่ใหญ่มาที่พลับพลาไชย

ที่นี่มีโรงเรียนวัดท่าไชย ไม่ไกลจาก อบต ด้วย

มีเครือข่ายโรงเรียนอยู่ที่นี่ครับ

เชื่อมร้อย ถักทอ ก่อพลัง สร้างเครือข่าย

เด็ก เยาวชน ครอบครัว ท้องถิ่น และสังคม

ล้วนได้รับประโยชน์ กันถ้วนทั่ว...

เรื่องดีดี..ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่และผู้ใหญ่หัวใจพัฒนา แห่งคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกท่านครับผม ^_^

 • Prof. Vicharn Panich
 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • nui
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • คนใต้โดยภรรยา
 • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
 • GD
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการนี้ค่ะ
 • น้องnui....โครงการนี้เข้มแข็งและมีศักยภาพแห่งความยั่งยืนบนความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมากๆค่ะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ขอบคุณภาพงานวันลอยกระทงที่สะท้อนความสุข และกิจกรรมเกษตรที่น่าชื่นชมค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ขอบคุณมากค่ะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ต.พลับพลาไชย รร.และชุมชนเข้มแข็งมากๆค่ะ...
 • น้องอ.นุ...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการเช่นนี้ที่กำลังขับเคลื่อนขยายผลอย่างยั่งยืนค่ะ
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/597707

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี