ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 : 2

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้ร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง"สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 ด้วยการร่วมประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ(กระทงเล็ก) ประกวดธิดาสาเกตนคร และนำนักศึกษา(คฤหัสถ์) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 50 คู่(ชาย/หญิง) ร่วมรำวง "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

ร่วมสืบสานประเพณีดีๆ ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ

https://www.gotoknow.org/posts/597709