​หนังสือเล่มใหม่

การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเป็น "การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning) คือสร้างทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขึ้นในคนทุกคน

หนังสือเล่มใหม่

หนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.scbfoundation.com/stocks/5d/file/14474044665jjz45d.pdf ส่งมาเป็น สคส. ๒๕๕๙ แก่แฟนานุแฟน เป็น สคส. มาเร็วกว่ากำหนด

วิจารณ์ พานิช

๑๙ พ.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (3)

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ประชาสัมพันธ์ไว้ให้แล้วค่ะ https://www.gotoknow.org/posts/597281

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์กําลังอ่านอยู่ครับ


Jaruwon
IP: xxx.230.216.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับหนังสือเล่มใหม่ เป็นของขวัญปีใหม่ ให้คนรักการอ่าน ใช้มองทางเพื่อคุณภาพการศึกษา โชคดีที่มาพบเร็วด้วยค่