ฟรีดาวน์โหลด หนังสือ​เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดย ศาตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวทางในการสร้าง “สภาวะ” การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

หนังสือรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดย ศาตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

หนังสือเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เล่มนี้ เป็นผลงานเขียนบล็อกของ ศาตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ใน Gotoknow จำนวน ๒๖ ตอน ตีความจากหนังสือ Transformative Learning in Practice : Insight from Community, Workplace, and Higher Education เขียนโดย Jack Mezirow, Edward W. Taylor and Associates ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๙

เนื้อหา ในหนังสือเล่มนี้ จะพาผู้อ่าน ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละบุคคล ที่ต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ จากข้อมูลใหม่ หาเหตุและผล จนนำไปสู่การมองเห็นแง่มุมใหม่ๆ ในบทแรกๆ เราจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดทฤษฏีต่างๆ ที่เป็นเสมือนชิ้นส่วนของภาพ ที่ต่อเติมให้ผู้อ่าน ได้ทำความเข้าใจกับแนวคิด และแนวทางในการสร้าง “สภาวะ” การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนในการจุดประกายให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ของคนทุกกลุ่ม ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย และกลุ่มพลังต่างๆ นำไปใช้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเอง และสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://goo.gl/cA7EqJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับ

ที่นำไปรวมเล่ม

ได้อ่านและได้เรียนรู้มากเลย

เขียนเมื่อ 

หนังสือน่าอ่านมากค่ะ

อ่านคำนิยมของอ.ประเวศ และอ่านเร็วๆ ไปบ้างแล้ว จะรีบอ่านให้จบ

ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

ดิฉันอ่านจากที่ DL แล้ว และ อยากซื้อเล่มไว้

ดิฉันจะซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ไหนคะ

ขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์วิจารณ์ ผมขออนุญาตดาวน์โหลดไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปครับผม

เขียนเมื่อ 

อยากฝากภาพนี้..ไปยัง กราฟฟิคอินโฟ....

ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ?..