๓๕๒. โรงเรียนขนาดเล็ก..ไม่เคยสูญสิ้น..ครูดี


นอกจากจะคิดวิธีการและกิจกรรมแล้ว ยังต้องคุยให้ถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายว่า เราจะทำไปเพื่ออะไร..คำตอบชัดเจน..นักเรียนจะต้องเข้าสอบโอเน็ต และไปสอบเรียนต่อ ม.๑ ตลอดจนผู้ปกครองต้องการเห็นลูกหลานของเขามีอนาคต เมื่อจบ ป.๖ ไปแล้ว มีทักษะความรู้ที่มากพอ

หลายปีแล้ว..ที่ผมทำเช่นนี้..และทุกครั้งที่ทำก็ไม่ได้วาดหวังจะได้ผลอันเลิศหรูแต่ประการใด ขอให้ได้ทำก่อน ขณะที่ทำ..จะมีความสุขยิ่งนัก เกิดอะไรขึ้น ที่ไม่ชอบมาพากล ก็จะได้คิดว่า ได้ลงมือทำแล้ว ได้ทำดีที่สุดแล้ว..ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องบ่นใครทั้งนั้น..

ผมต้องอธิบายให้..ครูฝน..ครูคนใหม่ และเป็นครูรุ่นใหม่ ให้เข้าใจนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..เพื่อป้องกันการสับสน และให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ประการแรกบอกครูว่า..โรงเรียนของเรามิใช่โรงเรียนนำร่องในเรื่องนี้ และนโยบายนี้จะดำเนินการอย่างจริงจังทั่วทั้งประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๙

ครูฝน..ไม่ได้มีความถนัดในการสอนทุกวิชา แต่ด้วยเป็นครูประจำชั้น ป.๖ ที่ต้องสอนทุกวิชา แต่ครูฝนก็สอนได้ บางสาระวิชา ครูมีปัญหาแต่ครูก็มีความพยายาม ด้วยการสืบค้นและเตรียมการสอน ได้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ช่วยอีกแรงหนึ่ง ..ครูฝนจึงวางแผนการสอนได้อย่างเป็นระบบ รู้จักตนเอง และรู้จักผู้เรียนมากขึ้น

รู้จักตนเอง..ครูฝนทราบดี ว่าตัวเองถนัดวิทยาศาสตร์และมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่มาก รู้จักผู้เรียน..ผมให้การบ้านไว้นานแล้ว และครูฝนก็ทราบแล้ว ว่านักเรียนมีพื้นฐานไม่สู้ดี ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ..ผมจึงต้องปรึกษาหารือครูฝน..เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วน....

เวลาคุยกับครูฝน นอกจากจะคิดวิธีการและกิจกรรมแล้ว ยังต้องคุยให้ถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายว่า เราจะทำไปเพื่ออะไร..คำตอบชัดเจน..นักเรียนจะต้องเข้าสอบโอเน็ต และไปสอบเรียนต่อ ม.๑ ตลอดจนผู้ปกครองต้องการเห็นลูกหลานของเขามีอนาคต เมื่อจบ ป.๖ ไปแล้ว มีทักษะความรู้ที่มากพอ

จึงเป็นอะไรที่สวนทางกับนโยบายภาครัฐอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ..โรงเรียนขนาดเล็ก จะมีบริบทบางอย่างที่ไม่สามารถลดเวลาเรียนรู้ลงได้มากนัก การลด เพื่อไปทำกิจกรรมเสริมให้รู้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน..แค่คิดก็ผิดแล้ว เพราะครูบางท่านสอนคนเดียวถึงสองชั้น..แทบไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเอง..นักเรียนก็แทบจะไม่รู้อะไร..

กิจกรรมที่ทำ เพื่อเพิ่มเวลารู้...โรงเรียนขาดครูก็จริง แต่ก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบมาตลอด วันนี้ ถึงแม้จะไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่.. ก็ยังต้องฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนต่อไป ให้เขามีทักษะชีวิต เสริมความรู้และความคิดนำไปใช่ในชีวิตประจำวัน ทั้งแม่ไม้มวยไทย ดนตรี กลองยาว และเพลงพื้นบ้าน ในช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของตารางเรียนDLTV ที่ใช้อยู่ทุกวันและทุกชั้น

ผมถามครูฝนว่า..เรามาเสริมต่อการเรียนรู้ในวิชาหลัก ให้นักเรียน ป.๖ ในวันเสาร์ จะดีหรือไม่..ครูฝนตอบรับทันที เป็นการสอนซ่อมเสริมเติมเต็มในสิ่งที่นักเรียนยังไม่ได้เรียน หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ จะใช้เวลาช่วงเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ผอ.จะช่วยสอนด้วยอีกแรงหนึ่ง..

ครับ..ผมได้ครูที่เสียสละ เข้าใจปัญหาของโรงเรียนและผู้เรียน การปฏิบัติงานการเรียนการสอนเช่นนี้ ผมถือว่าไม่ประมาท รู้เขารู้เรา และเป็นการป้องกัน..มากกว่ารอแก้ปัญหา เพราะอย่างนี้ใช่หรือไม่... ที่ผู้ปกครองยอมรับและศรัทธาโรงเรียนมากขึ้น

แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่า..เราทำงานอยู่กับใคร อยู่กับครูที่..มีพื้นฐานของ..ครูดี... จึงนับว่า.โรงเรียนขนาดเล็กของเรา..ไม่เคยสูญสิ้นครูที่ดี..แม้แต่ปีเดียว

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หมายเลขบันทึก: 597109เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2015 20:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2015 20:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

เรื่องที่ 352 มีข้อมูลใหม่ คือ วิธีการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่สอน ข้อมูลนี้ถ้าอธิบายเหตุการณ์และเงื่อนไขว่า ทำไมจึงเกิดวิธีการ กืจกรรม วัตถุประสงค์ที่สอน, คำอธิบายมีตัวชี้วัดที่สะท้อนว่า อะไรเกิดขึ้นบ้าง, คำอธิบายมีตัวชี้วัด ที่นำไปปฎิบัติได้, สุดท้ายมีข้อมูลระบุว่าผู้ร่วมการสอนเสริมเพิ่มเติม เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง. ทั้งหมดนี้บางข้อมูลปรากฎอยู่ในเรื่องที่ 352 แล้ว แต่...ยังกระจายกันอยู่ ไม่เข้าพวกเดียวกัน ครั

ก่อนหน้านั้นคือผมพบข้อมูลใหม่ที่สามารถนำมาถอดบทเรียนได้สำหรับการสอนเสริมเพิ่มเติม จุดเน้นที่ท่าน ผอ.และคุณครูระบุคือ วิธีคิด/วิธีวิเคราะห์ ผมว่ามาถูกทางแล้ว เราสอนนักเรียนทุกวันนี้คือสอนให้เขารู้วิธีแสวงหาความรู้ ที่เราเรียกกันว่ากระบวนการเรียนรู้นั่นแหละ คณิตศาสตร์ ก็มีกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง สังคมก็มีกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง แตกต่างกันครับ ดังนั้นถ้านักเรียนคล่องเรื่องกระบวนการ ที่เรียกกันว่า ทักษะกระบวนการ ละก้อ เขาจะนำมาใช้แก้ปัญหาได้ เนื่อหาสาระ จึงเป็นเพียงตัวอย่างให้นักเรียนฝึกให้เกิดทักษะ เราไม่สามารถสอนความรู้ได้ทั้งหมดแต่เราสามารถสอนวิธีแสวงหาความรู้ให้นักเรียนนำไปใช้ได้

"นี่คือขอคิดด้วยคนของผมครับท่าน ผอ

..........ครูคือผู้...........สรรค์สร้าง...........จิตวิญญาณ

วิทยาการ..................ท่านประสิทธ์.........ได้ศึกษา

วิริยะ........................ขัดเกลา..............ด้วยเมตตา

เฝ้านำพา..................ปลุกศิษย์..............ตื่นเป็นคน

ผมก็เชื่อเช่นนั้นครับ อาจารย์

กราบขอบพระคุณท่านผู้อ่าน และครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน

ที่เข้ามาอ่านบันทึกของผม..ถือเป็นกำลังใจสำคัญของชีวิต ที่ผมไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน..วันนี้..ด้วยสภาพร่างกายและสายตา คงต้องเขียนบันทึกน้อยลง หรืออาจไม่ได้กลับมาเขียนเลย..จึงถือโอกาสบอกกล่าวและขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมใช้พื้นที่โกทูโนว์นี้ อย่างสร้างสรรค์..และผลักดันให้ผมอยู่ในพื้นที่นี้ได้ยาวนาน..ขอบคุณครับ

ชยันต์

อาทิตย์ที่ ๘ พย. ๒๕๕๘ ๐๕.๐๕ น.

ขอบคุณที่เขียนบันทึกประสพการณ์ ความคิด ความสำเร็จ และวิธีการทำงานที่เป็น Best Practices ของโรงเรียนขนาดเล็กไว้ให้ผู้อ่านได้ศึกษาเป็นบทเรียนจากห้องเรียนและโรงเรียนจริง ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ใช้ได้ในโรงเรียนทุกขนาด ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

มาดุคนทำงาน

มาเชีย์ครูฝนด้วยคน

วันก่อนพบครูฝนที่โรงเรียนครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท