พื้นที่สุขภาวะ เพื่อชุมชน อย่างยั่งยืน


สถาบันอาศรมศิลป์แจกหนังสือ “Healthy Space พื้นที่สุขภาวะเพื่อชุมชน” ผมกลับมาค้นที่บ้าน พบ ข่าวนี้แต่ไม่พบหนังสือเล่มนี้ ที่เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๘๒ หน้าที่มีคุณค่ามาก น่าเสียดายที่ไม่ได้เอาขึ้นเว็บไซต์ เผยแพร่

หัวใจอยู่ที่ “รวมประสบการณ์ทำงานของสถาปนิกชุมชน และนักสำรวจอาสาสมัครชุมชนผ่านการ เรียนรู้กระบวนการทำงานสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่มีใน บล็อก นี้

ผมติดใจคำว่า “อย่างยั่งยืน” ซึ่งผมตีความว่า หมายถึงมีการทำต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ และมีการปรับตัว ของชุมชน มีการริเริ่มกระบวนการหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้าง “พื้นที่สุขภาวะ” ของตน ต่อเนื่องไม่จบสิ้น

ผมจึงพยายามค้นหาจากในหนังสือ ว่ามีเรื่องราวต่อยอดดำเนินการกันเองโดยคนในชุมชนหรือไม่ หาไม่พบ จึงเกิดความคิดว่า น่าจะได้มีการทำ mapping หาชุมชนที่มี “พื้นที่สุขภาวะที่ยั่งยืน” เอามา ลปรร. ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดและดำรงอยู่วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)