เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 : 2 พ.ย. 2558

ผู้อำนวยการพบนักเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน แจ้งเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ตารางเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านประชาอารีความเห็น (0)