แห่เรือพระ...สืบสานประเพณี เดินให้แม่ และเปิดโลกทัศน์ให้ตัวลูกเอง

ออกพรรษาปีนี้(พ.ศ.2558) ดวงใจเดินหน้าเรือพระเป็นปีที่สอง

สุขภาพของแม่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ...ซึ่งพ่อตั้งใจไว้ว่า...หากลูกอยากเดินให้แม่ พ่อก็ยินดีกับความตั้งใจนี้ และหากแม่ดีขึ้น ลูกยังอยากที่จะเดินเช่นนี้อีกพ่อก็ยินดีส่งเสริม เพราะพ่อเห็นว่า...สิ่งนี้นั้น เป็นบุญกุศลที่จะติดตัวลูกไปอีกทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากการได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงการเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวของลูกเอง

..

..

ความสุข..อันนี้ยังได้เผื่อแผ่ไปถึง... ปู่ ย่า ยาย แม่ พี่เพชร และรวมไปถึงทุก ๆ คนในครอบครัว ที่คอยชื่นชมความน่ารักของลูก ผ่านความตั้งใจที่ลูกได้แสดงออกมา

..

..

แม้กระทั่งตัวพ่อ... ก็รับรู้ถึงความตั้งใจและความสุขที่ลูกได้เผื่อแผ่มาให้ด้วยเช่นกัน

..

..

..

..

พ่อและครอบครัวของเรา..ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศล ในครั้งนี้ของลูกด้วยนะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันพักผ่อนของชีวิตความเห็น (4)

-สวัสดีครับ

-ตามมาชื่นชม"ดวงใจ"ครับ

-ขอบคุณครับ

น่ารักมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุ

น้องดวงใจน่ารักมากๆครับ