บูรณาการงาน.... สำเร็จที่มากกว่า

evergreen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำนาโยน ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว อำเภอรามัน ตำบลเนินงาม สองสามวันก่อนนี้ได้มีการรณรงค์กำจัดหอยเชอรี่ศัตรูตัวสำคัญของชาวนา และได้รับสนับสนุนงบประมาณรับซื้อหอยเชอรี่

วันนี้จึงมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ ก่อนที่จะไปสาธิตการทำนาโยนจากศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวปัตตานี

สูตรการทำน้ำหมักหอยเชอรี่ของ พด.

หอยเชอรรีี 40กก.

น้ำ 10ลิตร

กากน้ำตาล 10ลิตร (ใส่เพิ่มหากมีกลิ่นเหม็น)

พด.2 1ซอง

........

สูตร ไม่ได้ตายตัวปรับใช้ตามวัสดุที่มีในพื้นที่ อาจเพิ่มเศษผักผลไม้ลงไปอีกก็ได้

ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความสามัคคี "ร่วมด้วยช่วยกัน" ต้องอาศัยหลายๆวิธีการ "การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน" โดยพยายามลดการใช้สารเคมีลง

ข้อคิดการทำงาน

การทำงานส่งเสริมการเกษตรต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อบต. ที่มีงบประมาณ ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคี และวันนี้ยังได้รับการสนับสนุนขี้เถ้าในการปรับปรุงดิน จากโรงงานไฟฟ้าพร่อน อำเภอเมืองยะลา ซึ่งมีขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าเป็นเศษเหลือ

การบูรณาการความร่วมมือ และงบประมาณ เป็นทักษะ และความสามารถเฉพาะบุคคล ที่สามารถพัฒนาได้ ด้วยความตั้งใจ และเจตนาบริสุทธิ์


คนมุ่งทำดี ทำสิ่งที่มีประโยชน์ ย่อมดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆ เข้ามาให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล


29-10-58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขียวยะลาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ