แนะนำหนังสือ โรงเรียนนอกกะลา


โรงเรียนนอกกะลา ภาคปาฏิหาริย์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ โดยวิเชียร ไชยบัง เป็นหนังสือที่ควรมีประจำทุกโรงเรียน ครู นักการศึกษา และพ่อแม่นักเรียนทุกคนควรได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ภาค ๔ กะทิ” ที่ผู้เขียนตอบคำถาม “ทำไม” หลากหลายทำไม มีความลุ่มลึกอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่ตอบคำถามว่า ทำไมไม่ส่งนักเรียนเข้าประกวดต่างๆ เป็นการสวนทาง กับความเชื่อและวิถีปฏิบัติของวงการการศึกษาปัจจุบันโดยสิ้นเชิง และผมเชื่อว่าแนวทางของโรงเรียน ลำปลายมาศพัฒนาเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ให้คุณต่อเด็กทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะคนเรียนเก่งไม่กี่คน


วิจารณ์ พานิช

๒๑ ก.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)