สะพานเชื่อม คน กับ ความรู้

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สะพานเชื่อมระหว่างคน กับความรู้ คือ สัญชาติญานการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยทักษะ ฟัง อ่าน สังเกต ครุนคิด ตีความ จินตนาการ ตั้งคำถาม ทดลองทำ ทบทวน และต้องฝึกปรือพัฒนาทักษะเหล่านั้น หมั่นทบทวนพัฒนาการของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)