ผศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Usernamesomsak_libsci_arts_chula
สมาชิกเลขที่209098
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

PhD (Information Studies) Sheffield, UK

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาฯ

อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาฯ