โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท : โรงเรียนวัดจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมือง พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ผมผ่านไปละแวกโรงเรียนวัดจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมือง พิษณุโลก กำลังมีการติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท พอดี

อุปกรณ์ที่เห็นจะมี 2 ชุด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน โดยอุปกรณ์ทุกชุดจะใช้แผงโซล่าเซลล์ในการให้สัญญานไฟสีเหลืองอำพัน กระพริบ ๆ ตามรูปแบบของป้ายเตือนที่ใช้งาน ณ จุดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่

จุดที่ 1 ระยะทางประมาณ 5 เสาไฟฟ้า ก่อนถึงบริเวณหน้าโรงเรียน จะมีป้ายเตือนสีเหลือง ความสูงเกือบเท่าเสาไฟฟ้า ติดตั้งริมถนนยื่นแขนเข้ามาเกือบถึงเส้นกึ่งกลางถนน เตือนให้ผู้ใช้ถนนทราบว่า กำลังจะถึงเขตโรงเรียนแล้ว ให้ลดความเร็วเหลือประมาณ 30 กม / ชั่วโมง

จุดที่ 2เป็นป้ายเตือนสี่เหลี่ยม พื้นสีขาว ให้ลดความเร็วเหลือ 30 กม / ชั่วโมง ติดข้างถนน ในระดับสายตา

จุดที่ 3 เป็นป้ายชื่อโครงการ และระบุว่าเป็นเขตของโรงเรียน ....

จุดที่ 4 เป็นป้ายรูปสัญญลักษณ์ผู้ใหญ่จูงเด็กข้ามถนน บนพื้นสีเหลือง และ ระบุด้านล่างว่า เป็นเขตโรงเรียน

จุดที่ 5 เป็นป้ายรูปสัญญลักษณ์ผู้ใหญ่จูงเด็กข้ามถนน บนพื้นสีเหลือง และระบุด้านล่างว่า ทางข้าม

จุดที่ 6 เป็นทางข้ามหน้าโรงเรียน ไม่ใช่ทางม้าลายขาว ดำ เช่นพื้นที่บนถนนทั่ว ๆไป แต่ทาสีแดง ขาว

อุปกรณ์ 2 ชุดที่ติดตั้งตามโครงการ จะประกอบด้วยอุปกรณ์จุดที่ 1 - 5 ทั้งด้านหัวและท้ายของอาณาบริเวณที่จะเป็นประตูเข้าโรงเรียน ทำให้ผู้สัญจรไปมา ได้พบเห็นและเตรียมปฏิบัติโดยการลดระดับความเร็วของการขับขี่รถประเภทต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และผู้คนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของโครงการนี้ เป็นไปตามป้ายที่ติดประกาศไว้ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)