เกษียณ'58

ประยงค์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลอนส่งท้ายจากใจครู (สำหรับศิษย์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันครับ)
1. ศิษย์ที่รัก จงยึดมั่น สถาบันสาม
อภิวาทน์งาม พ่อ, แม่, พระ ประเสริฐศรี
ครู, อาจารย์ คุณอนันต์ จงอัญชลี
มีมิตรดี จิตอาสา มานะเรียน...***
2. ครูสุคนธ์ ขออำลา ศิษย์น่ารัก
ครูพิจักษณ์ ขออำลา ศิษย์ทั้งหลาย
ครูสนั่น ขออำลา ศิษย์หญิง, ชาย
ศิษย์ใจหาย ครูวิชิต ลาทุกคน
ครูทัศนีย์ บอกศิษย์จ๋า ครูลาก่อน
ครูนุชนาช ขออวยพร ศิษย์สุขล้น
ครูประยงค์ โบกมือลา อย่ากังวล
ครูเจ็ดท่าน ต่างหวังผล “ศิษย์เป็นคนดี” ...***
(ขอบพระคุณรูปภาพจากชุมนุมโสตฯ, ครูพีระพันธ์)


(ขอบคุณครับ ที่ติดตามข่าวสารเสมอมาครับ........................)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมแนะแนวความเห็น (0)