บทบาทของแต่ละคน เพื่อชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ท่านที่กำลังสนใจการแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีมที่เรียกว่า "ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์" หรือ Professional Learning Community หรือ PLC วันนี้ ผมขอเสนอวิธีพิจารณาบทบาทของแต่ละคน โดยเฉพาะให้แต่ละคนพิจารณาตนเองว่า ตนเองมีบทบาทที่ดีเพื่อ PLC ของตนหรือยัง ด้วยการพิจารณากับ ๕ ก้าวสำคัญ ดังรูปเราสามารถสำรวจบทบาทของแต่ละคนที่เป็นสมาชิก PLC ด้วยวิธีง่ายๆ โดยให้ยกมือโชว์จำนวนนิ้วแสดงบทบาทของตน ตามบทบาทที่ควรจะทำ ๕ ขั้นตอนดังนี้

๑) เปิดใจรับรู้ - รับฟัง เรื่องราวต่างๆ ที่แลกเปลี่ยนกันใน PLC

๒) ภูมิใจ ยินดี และได้บอกประสบการณ์การสอน หรือเทคนิคดีๆ ให้เพื่อนครูได้รับรู้

๓) นำเอาประสบการณ์ที่ดี (BP) ของเพื่อนครูที่ได้รับรู้ นำมาปฏิบัติทดลองใช้ด้วยตนเอง

๔) คิดริเริ่มพัฒนาหรือต่อยอดรูปแบบหรือวิธีการสอนนั้น ให้ดีขึ้น

๕) ถอดบทเรียนตนเอง ให้ได้ BP แล้วนำสิ่งดีๆ นั้นออกเผยแพร่ต่อเพื่อนครูวงกว้างต่อไป


ผมทดลองใช้การสำรวจแบบนี้กับ เวทีพัฒนาครูใน PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม ปรากฎว่าได้ผลดี จึงอยากให้ท่านนำ BP นี้ไปใช้ต่อครับ....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทสังเคราะห์จาก อ.ต๋อยความเห็น (0)