​การยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

การยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศ

การศึกษาในระดับปริญญาเอก คือ การศึกษาที่มีงานวิจัยเป็นฐาน หรือ Research-based Education วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะมีคุณภาพได้ งานวิจัยที่ทำเป็นวิทยานิพนธ์ ก็จะต้องมีคุณภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์จะต้องทำวิจัยเก่งและดูแลนักศึกษาปริญญาเอกเป็น โดยยังทำงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสม่ำเสมอ หรือยังแอคทีพในการทำงานวิจัย

การทำงานวิจัยที่มีคุณภาพจะต้องทำงานเป็นทีมหรือกลุ่มวิจัย จะต้องมีทุนวิจัยมากเพียงพอ มีสถานที่ปฏิบัติงานวิจัย เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ปัจจัยสนับสนุน และมีเครือข่ายวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โจทย์และปัญหาวิจัยที่กลุ่มวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกเข้ามาร่วมทำ จะต้องน่าสนใจและมีความสำคัญในสาขาวิชานั้นๆ สามารถจะบุกเบิกและสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ผลงานวิจัยสามารถจะนำไปเขียนและตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพ จดสิทธิบัตรหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพจะสร้างบุคลากรระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ สามารถทำวิจัยอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพต่อไปได้ เป็นการพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพอยู่แล้ว ถ้าหากโจทย์และปัญหาวิจัยที่ทำสามารถสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี หรือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์หรือเป็นที่ต้องการของประเทศก็จะยิ่งช่วยพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นไปอีก

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกและยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ที่เป็น Best practice ของประเทศไทยอยู่แล้ว หาก สกอ.กับ คปก. ร่วมมือกัน ก็จะทำให้การศึกษาระดับปริญญาเอกและการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของประเทศไทย สามารถจะยกระดับคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

595202

เขียน

22 Sep 2015 @ 23:49
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก