ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๙๘. มิติใหม่ของการพัฒนากำลังคนเพื่อสุขภาพ


บ่ายวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการประชุม “คณะกรรมการกำกับทิศแผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘” ที่ IHPP

ใน บันทึกที่แล้ว ผมตื่นเต้นกับนวัตกรรมการทำงานแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ที่แผนแนววิชาการระดับประเทศ มีโอกาสเชื่อมโยงกับแผนแนวพื้นที่

คราวนี้ผมยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก เพราะการประชุมแบบ chaordic ที่ท่านอดีตรัฐมนตรี นพ. มงคล ณ สงขลา เป็นประธานนี้ นำไปสู่การบรรลุแนวทางทำงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ แบบที่มี D (Development) นำ R (Research) ตาม โดยส่วน D ส่วนใหญ่ทำโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข คือเขตสาธารณสุข ที่มีหลายจังหวัด ที่ต้องทำงานพัฒนาระบบสุขภาพอย่างบูรณาการในเขตของตนอยู่แล้ว โดยต้องหาทางทำให้กำลังคนในเขตสามารถทำงานเป็น health team สนองความต้องการของผู้คนในพื้นที่ได้อย่างดี

ในเขตฯ จะมีกิจกรรม D, R และ E ด้านกำลังคนเพื่อสุขภาพ E คือ Education หรือ Learning ซึ่งสถาบันการศึกษาในเขตจะเข้ามาร่วมได้

สวค. และแผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ทำหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเขต เพื่อหา SS (Success Story) มาทำ SSS (Success Story Sharing) เพื่อการเรียนรู้และหาทางยกระดับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพทั้งของเขต และของประเทศ

ผมตื่นเต้นกับการค้นพบโมเดลการทำงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ที่น่าจะเกิดผลดีต่อบ้านเมืองวิจารณ์ พานิช

๒๑ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)