๖๙๓. กระบวนการคิด

กระบวนการคิด

คนเราคิดกันหรือไม่ว่า...ทำไม? คนเราจึงแตกต่างกัน

แตกต่างกันทั้งด้านพฤติกรรม...แต่อีกส่วนหนึ่ง นั่นคือ

กระบวนการคิด ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับ "ชีวิต"

เพราะการคิดของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน...อาจจะ

มาจากคนเรามีพื้นฐานของการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน...

สภาพสิ่งแวดล้อม รอบตัวเราแตกต่างกัน...การได้รับโอกาส

การเรียนรู้จากคนรอบข้างที่แตกต่างกัน...การสอนของพ่อ - แม่

การได้รับโอกาส การขาดโอกาสในการชีวิตในวันเด็ก...ฯลฯ

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้กระบวนการคิดของแต่ละคนแตกต่างกัน

พอโตขึ้น การสอนของครู อาจารย์ หลักสูตรที่ได้ศึกษาก็ทำให้

มีส่วนเกี่ยวพันกับกระบวนการคิดของมนุษย์...สังเกตหรือไม่ว่า

บางคนทำไม? เขาจึงมีกระบวนการคิดมีระบบในตนเอง...

เวลาจะทำอะไร...ทำไมเขาคิดเชิงระบบ มีเหตุ มีผลในตนเอง

แต่สำหรับบางคน...ไม่มีกระบวนการคิดแบบข้างต้น...จะทำอะไร

ก็ทำแต่ตามอำเภอใจของตนเอง...ไม่แคร์ความรู้สึกของผู้อื่น...

นึกอยากว่าใครก็ว่า ไร้ซึ่งเหตุผล...บางคนกว่าจะว่าใครเขา คนนั้น

เขานึกแล้วนึกอีก...เพราะเกรงว่า พูดไปแล้วคนฟังจะรู้สึกเสียใจ

เขาคิดที่จะถนอมน้ำใจผู้อื่น...สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ของแต่ละคน...ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการคิดของแต่ละคน...และองค์ประกอบอื่นอีกมากมาย...

แต่ที่สำคัญ...กระบวนการคิด จะได้มาจากการที่เราได้รับการศึกษา

เพิ่มขึ้น...สำหรับคนที่ฉลาด เมื่อเขาได้รับการศึกษาแล้ว...เขาสามารถ

บูรณาการนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้หรือไม่...มากมายในที่ทำงาน

มีทั้งทำกันได้และทำไม่ได้...เพราะจากการสังเกตเห็นจากที่ตนเอง

ผ่านมาหลายแห่งของการทำงาน...ทำให้ฉันเห็นถึงกระบวนการคิด

ของแต่ละคนแตกต่างกันไป...สิ่งที่จะบังคับ ควบคุมที่ทำให้กระบวน

การคิดของแต่ละคนเป็นไปในเชิงคิดบวก คิดด้วยเหตุและผล นั่นคือ

ตนเองเท่านั้น...ที่คิดจะเริ่มคิด หรือทำเพื่อให้เกิดขึ้นหรือไม่นั่นเอง...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับพี่ ที่คนคิดได้มาจาก เหตุของครอบครัว สถาบันศึกษา สังคม ประสบการณ์ และตนเอง รวมไปถึงหลักการทางพุทธศาสนาด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ส.รตนภักดิ์

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ