อนุทินล่าสุด


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๔๐

ใครว่างานวิเคราะห์…สังเคราะห์ยาก…จริง ๆ ไม่ยากอย่างที่คิด…การวิเคราะห์ เกิดจากกระบวนการคิด ๆ เชิงระบบ คิดเชิงเหตุผล ตรรกะง่าย ๆ ที่มีส่วนนำมาใช้ในงานเชิงวิเคราะห์ งานเชิงสังเคราะห์สำหรับการทำงานของสายปฏิบัติ…สำหรับน้อง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พี่บุษ เป็นวิทยากร พร้อมเป็นพี่เลี้ยง แนะนำ ให้คำปรึกษา ดูแลจนส่งเล่มเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ ณ ตอนนี้มีแล้ว ๗ ราย จากที่เดิม ๐ ราย คงมีเพิ่มอีก ขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการพัฒนาคนค่ะ…งานเชิงวิเคราะห์ และงานเชิงสังเคราะห์ เป็นงานที่เกิดจากปัญหา โดยแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร นำไปใช้ประโยชน์เช่นไร และการพัฒนางานในเชิงปฏิบัติให้ดีขึ้นนั้นอย่างไร…และวิทยากรที่ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางให้ตรงทิศเท่านั้นเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๓๙

การจะทำงานของฉัน ๆ Plan มาตลอดชีวิตของการทำงาน…และเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะแล้ว ฉันก็ Plan ตัวเองว่า จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ให้สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองให้ได้…เพื่อเตรียมออกสู่นอกระบบจริง ๆ ตามกฎหมายของภาครัฐ…อีกเรื่องสำหรับการจัดระบบ HR ๕.๐ เพราะเตรียมหัวข้อไว้หมดแล้ว กับการจัดระบบ HR ทั้งระบบ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มหาวิทยาลัย และรวมถึงระบบคนทำงาน…คงตลอดศตวรรษที่ ๒๑ และหลักสูตรต่าง ๆ ในการพัฒนามนุษย์ ช่วงศตวรรษที่ ๒๑ ตอนต้น ปัญหาต่าง ๆ มีมากมาย นี่ขนาด เพียง ๒๓ ปี ยังคงเหลืออีก ๗๗ ปี ประเทศคงพัฒนาไปได้มากกว่านี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงตามที่ภาครัฐกำหนดให้ได้ลงมือปฏิบัติ…สังเกตดูว่า การขับเคลื่อนตามนโยบายเป็นไปค่อนข้างช้า ซึ่งฉันเองเป็นคนทำงานเชิงรุก เร็ว รู้สึกอึดอัด เพราะมีปัญหามากมายในการพัฒนาของประเทศ…ฝากไว้ให้คิด สำหรับการเป็นคนที่คิดพัฒนา นึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแบบฉันเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๓๘

บุษยมาศ มิได้เป็นคนที่ดีแต่ Learning แต่นางสามารถ Learning by Doing นี่ต่างหากที่การเป็นมนุษย์ต้องลงมือทำ…จริง ๆ ธรรมะสอดแทรกอยู่ในชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่เกิด แต่มนุษย์ส่วนใหญ่มองไม่ค่อยเห็นเอง เพราะดวงตายังไม่ถึงธรรม คริ ๆ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๓๗

พรุ่งนี้ คือ วันสุดท้ายของการรับเซ็นต์ตามสัญญาจ้างในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย…ต่อไป คือ อาชีพฟรีแลนซ์ การเขียนหนังสือ บทความ ด้วยการใช้ประสบการณ์ ความรู้ ช่องว่างของการทำงานของภาครัฐ จุดที่ควรพัฒนา ปรับเปลี่ยนกำลังคนของมนุษย์ หลักสูตรของการพัฒนามนุษย์เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา…ทำให้เห็นว่ามนุษย์จะพัฒนากันไปได้มากน้อยเท่าไหร่กันหนอออออ…ขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กรแล้วละค่ะ ใคร่อิด??? คิดให้กว้าง มองมุมไกล รอบคอบในปัญหา หากเกิดขึ้น จะแก้ไขอย่างไร อย่าลืมโลกปรับเปลี่ยนไปมาก ๆ แต่ท่านยังตามไม่ทันเลย แต่เงินนี่ไม่ปฏิเสธจริง ๆ หุหุ…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

ยินดีด้วยนะคะ ชีวิตอิสระมีความสุขดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว…ใช่แล้วค่ะ อยากคิด อยากทำอะไรก็ได้ทำค่ะพี่ รอมานานค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๓๖

การสอนคน…ขึ้นอยู่กับ “ความรู้…เทคนิค…วิธีการสอน…เป้าประสงค์…จุดหมายของการสอน” ที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน…โดยเฉพาะกระบวนการสอนทางด้านความคิด…ต้นแบบของการสอน…บอกเลยไม่เหมือนกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๓๕

เข้าร่วมเป็นวิทยากรที่ มรภ.นครสวรรค์ ทำให้เห็นถึงการเข้าร่วมอบรมของน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ ๒ วัน จำนวนคนอบรมไม่มีแผ่วทั้งวันเปิดและวันปิด…วิทยากรใจดีไม่ต้องการบรรยายแล้วทิ้ง ยังติดตามด้วยการทำกลุ่มอบรม และติดตามผล ด้วยการให้ส่งงานภายใน ๗ วัน แล้วตามจิกงานน้อง ๆ เพื่อให้เกิดผลได้จริง…น้อง ๆ บอกว่า “ชอบใจในการพูดความจริงของพี่บุษ…คนพูดจริง และทำจริง สุดท้ายต้องการให้ได้ผลจริง ๆ เพราะนี่คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๓๔

สะดวก สบาย ตอนนี้ ด้วยการเก็บข้อมูลเอาไว้บน Clouds…เพียงแต่เสียกะตังค์ในการซื้อพื้นที่จัดเก็บ…วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์…เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานหลัก ๕ บท การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์…ในการทำงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (3)

ขอทราบการใชับริการของ Cloud ทั้งฟรีและเสียเงินด้วยนะครับ…วิโรจน์ ครับ

เก็บบนคราวน์ พี่แก้วก็ดึงมาใช้ไม่เป็นค่ะ

ลองไปติดต่อที่ศูนย์ของโทรศัพท์ ให้เขาทำให้ก็ได้ค่ะอาจารย์ มันทำขั้นตอนมากเหมือนกันค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๒๓

เตรียมสรุปรายงานผลการทำงานที่ทำตามสัญญาของมหาวิทยาลัยที่ทำการจ้างครบ ๖ เดือน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว…แต่ยังไม่หมดข้อมูลที่ต้องรายงาน จะนำไปเขียนเป็นหนังสือในเชิงการพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้าน HR ยุค ๕.๐ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทางด้าน HR ในระดับสถาบันอุดมศึกษา

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๒๒

ปัญหาสังคม เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง…แต่การแก้ไขมนุษย์เฝ้าจับตามองว่าคือ ความผิดของสิ่งอื่น มิได้มองดูที่การกระทำของตนเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๒๑

ปี ๒๕๖๖ นี่ ค่า pm. ที่เมืองสองแคว สูงมาก ๆ กว่าที่ กทม. อนาคตก็น่ากลัวจัง!!!

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๒๐

การที่เราเป็นคนคิด…ทำงานในเชิงระบบ จะทำให้ทราบว่า บางที บางเรื่อง คนบางคนก็ทำงานไม่เป็นระบบ…ได้แต่อดทน พัฒนา และก็ทำใจ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๙

เข้าระบบมาไม่ได้ ๒-๓ วัน ระบบบอกว่า Content missing…สำหรับวันนี้ เข้าได้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๘

ช่วงนี้…สังเกตว่า Rating การเข้าดูในบันทึกจึงไม่ Update เพราะอะไร?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๗

สงครามความรู้ ระหว่าง ChatGPT vs. Google เป็นสงครามความรู้ครั้งใหญ่ที่สุดในโลก จะได้จริงไหม? ต้องอาศัยเวลาค่ะ…ในความคิดก็จะได้บางเรื่อง แต่ถ้าหากทำได้ นั่นแสดงว่ามีหลายอาชีพที่จะลดบทบาทลง AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ทุกเรื่องจริงรึ? แต่ที่สำคัญ คือ Data มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุค สมัย และกาลเวลา…AI ต้องปรับตัวให้ได้ตามนี้ค่ะ…https://youtu.be/XKzIh19XQe0

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๖

เรียนรู้…จากการเก็บข้อมูล รูปภาพ ขึ้นสู่ Cloud…จำได้ว่า สมัยดั้งเดิมเก็บข้อมูล รูปภาพต่าง ๆ ไว้ใน แผ่นดิสก์ ต่อมาปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ จาก Handy drive และจากการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ เพราะข้อมูล ภาพมากมาย เลยต้องเปลี่ยนเป็น external harddisk…เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเก็บ และการทำงาน ไม่ต้องพกพา ตอนนี้เริ่มเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้กันบน Cloud…สำหรับ Cloud เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายปี…เราจะเห็นถึงวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีมาเสมอ…จากการวิเคราะห์ ทำให้เห็นถึงจุดดี และจุดอ่อนของเทคโนโลยีในแต่ละรุ่นเช่นกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๕

กลับจากมหาวิทยาลัยนครพนม…กลับมาเตรียมทำเรื่องของการบรรยาย คู่มือปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๔

ยุคนี้…เผชิญหน้ากับการที่มนุษย์มีความรู้-ไม่รู้เรื่องกันมากเสียจริง ๆ จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๓

๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖…อยู่ในช่วงเดินทางไปช่วยงานมหาวิทยาลัยนครพนม…เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงานบุคคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยเดินไปได้ต่อ…นี่คือ การช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคลเข้าไปช่วยในการทำงาน…มิได้มีเหมือนกันทุกคน ขอบอก เพราะระบบราชการยังไม่นิ่งพอ ด้วยการสื่อสาร การทำความเข้าใจของคนในองค์กรแต่ละองค์กร

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๒

จุดประสงค์หลักในการทำงานราชการของฉัน คือ การได้ช่วยพัฒนาส่วนราชการและประเทศไทย ถึงแม้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็ช่าง มิได้สนใจ แต่มีสิ่งที่ต้องเขียนออกมาเป็นหนังสือ เริ่ม Start ๑ เมษายน ๒๕๖๖…HR ณ ปัจจุบัน…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๑

เมื่อวานเข้าร่วมประชุม ปขมท. เชิญศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง HR ๕.๐ ได้ตอบคำถามถูกใจอาจารย์ เลยได้รับหนังสือฟรี เรื่อง HR ๕.๐ Digital HR System มาอ่าน ได้รับความรู้อีกแล้ว ทำให้ทราบถึงวิวัฒนาการเรื่อง HR ตั้งแต่อดีต และมองถึงอนาคตว่าเป็นมาเช่นไร…ทำให้ความคิดของฉันต่อยอด นำไปเขียนเป็นหนังสือได้อีกหลายเรื่องเชียว

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๑๐

วันพรุ่งนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…และเตรียมเรื่องการเขียนคู่มือ ฯ การทำงานวิเคราะห์ การทำงานสังเคราะห์ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์…และเตรียมจัดทำสมรรถนะรายตำแหน่งให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๐๙

มหาวิทยาลัย จ้างถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖…เสร็จสิ้นการทำสัญญาจ้างในระยะสั้น…เสียบเข้ามาแทนที่กับหนังสือให้ไปเป็นประธานกรรมการพัฒนาระบบบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในฐานะประธานกรรมการ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๐๘

ทำสัญญาจ้างทำงานกับท่านอธิการบดี ฯ ไว้ ๖ เดือน เกี่ยวกับเรื่องการสรุประบบงาน HR และวิวัฒนาการการทำงาน HR ตั้งแต่ก่อนจากการเป็นระบบข้าราชการ มาสู่การเข้าสู่ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย และจะออกนอกระบบ ท่านอธิการบดีทราบรายละเอียดทั้งหมด…แต่มีรอง ฯ บางท่านอยากทราบ แต่ไปแอบถามเด็ก ๆ ว่าพี่บุษมาทำงานหรือ ทำงานอะไร…อยากรู้จริง ๆ อยากทราบจริง กรุณาถามที่ท่านอธิการบดีเลยค่ะ จะได้ทราบผลงานที่ฉันทำอยู่…ตัวเองยังไม่เก่ง HR แต่ทำเป็นจุ้นจ้าน…เลยรายงานให้กับอธิการบดีทราบ ให้ไปแจ้งลูกน้องของท่านให้ทราบด้วย ที่เราได้ตกลงทำ MOU กันไว้ เล่นกับใครไม่เล่น มาเล่นกับตัวย่า…ในการทำงานความจริง หากสงสัยให้มาถามตัวพี่บุษเองก็ได้ ไม่ต้องไปถามเด็ก ใช่ว่าเด็ก ๆ จะชอบขี้หน้าตัวเอง เพราะทำตัวกันแบบนี้นี่เอง ส่วนราชการจึงมีปัญหา…สำหรับผลงานที่กำลังทำ จะอยู่ประมาณ เกือบ ๑๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ กว่าหน้า เป็นการทำงาน HR ทั้งระบบ จนถึง HR ในอนาคต เพราะเตรียมออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ถ้าศึกษาสิ่งที่พี่บุษเขียนรวบรวมให้นี้ ท่านจะนำไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยได้ มิใช่เดินกันแบบสะเป่สะปะ…เช่นทุกวันนี้ เพราะที่รวบรวมนี้ มันคือ เรื่องของการบริหารจัดการองค์กร และเกี่ยวกับคนทั้งนั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๐๗

เรื่องง่าย ๆ บางครั้ง คนเราก็มักชอบทำให้มันเป็นเรื่องยากซะงั้น…เพื่ออะไร??? แทนที่จะใช้ชีวิตจริงแบบง่าย ๆ แต่กลับทำให้มันยากไป

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๑๑๐๖

ฉันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจริงจากตัวเอง คนรอบตัว และจากวิวัฒนาการของโลก…ฉันชอบเรียนรู้จากธรรมชาติมากกว่าสิ่งอื่น ๆ และชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการศึกษาจากการฟัง และอ่านหนังสือที่ตนเองชอบตามความเป็นจริงของโลก…สัจธรรมช่วยให้ฉันคิดได้เสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท