นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

เมื่อขยับระบบนิเทศภายใน กับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่ดอนจาน


เป้าหมายสุดท้าย ..... ​เพียงแค่อยากให้ เกิดป็นวัฒนธรรมการทำงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม เป้าหมายคือ เด็กๆ และนักเรียน และ ความยั่งยืน

1 ปี กับ การขยับขับเคลื่อนให้ โรงเรียน มีการขยับเรื่องการนิเทศภายใน โดยบล็อกที่เขียนล่า คือ
บล็อกนิเทศภายใน https://www.gotoknow.org/posts/591156 และ สรุปการนิเทศ - https://www.gotoknow.org/posts/594961

บล็อก บันทึกนิเทศ

 1. กุดครอง https://www.gotoknow.org/posts/593733
 2. หนองพอกhttps://www.gotoknow.org/posts/593731
 3. บ้านนา https://www.gotoknow.org/posts/593613
 4. สายป่าแดง https://www.gotoknow.org/posts/593532
 5. หนองแวงแสน https://www.gotoknow.org/posts/593190
 6. นาจำปา https://www.gotoknow.org/posts/593174
 7. หนองโพนฯ https://www.gotoknow.org/posts/593131
 8. แก้งนาง https://www.gotoknow.org/posts/592763
 9. หัวคู https://www.gotoknow.org/posts/592762
 10. บ้านนา https://www.gotoknow.org/posts/592129
 11. บ้านม่วง https://www.gotoknow.org/posts/591258
 12. ด่านแต้ https://www.gotoknow.org/posts/591201

ช่วงต้นเดือนกันยายน คือ ระยะเวลาที่ ทีมงานดอนจาน ได้มีการผนึกกำลังอย่างมีส่วนร่วม ที่มีทีมงาน ประกอบด้วย 1. ศึกษานิเทศก์ 2.กรรมการติดตามตรวจสอบ 3. ก.ต.ป.น. และ 4. ผู้บริหารภายในกลุ่มเครือข่าย กับภารกิจ การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการนิเทศภายใน

ทีมงานมีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน และ ร่วมกันใช้เครื่องมือที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อประเมินการดำเนินงานพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน มีผลดังนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติ ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558

การไปติดตาม และ ประเมินการทำงานนี้ จะพบว่า มีโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ ที่อยู่ในเกณฑ์ สูงกว่า 4.50 คะแนนจำนวน 3 โรงเรียน และ ต่ำกว่าคะแนน 4.00 จำนวน 3 โรงเรียน

ในส่วนการประเมินจากการสังเกต คือ การดู (ตรวจสอบเอกสาร ชั้นเรียน) ฟัง (การตอบคำถาม) พูด (จากการสัมภาษณ์) ก็พบว่ามีรายละเอียด พอสมควร ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

สิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติ
มีการจัดทำคู่มือ ชี้แจง สาระ ที่ จะมีการติดตาม หรือ นิเทศภายใน กระตุ้นครูให้เกิดการปฏิบัติ

สิ่งที่โรงเรียนไม่ค่อยปฏิบัติ

การนิเทศ ติดตาม กำกับ ที่มีการกำหนด ปฏิทิน ชัดเจน การบันทึกการนิเทศที่สะท้อนความเป็นจริง (เพื่อนำสู่การพัฒนา) ส่วนใหญ่จะเป็นผลคะแนน หรือ ข้อความที่เป็นกัลยาณมิตร

การเปลี่ยนแปลง

ถ้าใครได้อยู่กับ เครือข่ายดอนจาน และได้มีการกำกับ นิเทศ อย่างทั่วถึง จะรู้ว่า เครือข่ายฯ ดอนจาน ในวันนี้ สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ในเรื่องของ ความสะอาด การจัดบรรยากาศ บริบท การร่วมมือ การจัดกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมการทำงานในเชิงวิชาการ ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ plc km ในการ สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน ซึ่ง ผู้นิเทศ ก็จะเฝ้าสังเกต และ คอยดู สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก ในภาคเรียนที่ 2/2558
เป้าหมายสุดท้าย ..... เพียงแค่อยากให้ เกิดป็นวัฒนธรรมการทำงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วม เป้าหมายคือ เด็กๆ และนักเรียน และ ความยั่งยืน

คณะกรรมการร่วมประเมิน และนิเทศ


ตัวอย่างคู่มือนิเทศ ที่แต่ละโรงเรียนนำไปขับเคลื่อนปฏิบัติตัวอย่างข้อคำถาม ของครู ที่เตรียมสรุปร่วมกับ DLTV
หมายเลขบันทึก: 594961เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2015 23:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2015 00:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี