The game is over.

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา..เป็นงานเผาศพ ลูกศิษย์ท่านหนึ่ง ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา...

ใจมันเงียบมาก ๆ ...

ทราบดีว่า.. ทุกคนต้องไป...

... สู่สุขตินะครับ ลูกศิษย์ ...

The game is over.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน opinionความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความตายไม่เลือกเวลา..สถานที่..และสรรพสิ่ง..สาธุๆๆ