​ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๘๗. การพัฒนาที่ยั่งยืน


เรื่องนี้เป็นหนึ่งใน Amartya Sen Leature Series on Sustainable Development ที่ท่านอดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน เคยเป็นองค์ปาฐกเมื่อ ๗ ปีที่แล้วที่กรุงบรัสเซลสฺ อ่านได้ ที่นี่

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผมได้มีโอกาสไปฟังปาฐกถาชุดนี้ในเรื่อง How to sustain economic growth in Asia โดยมีผู้ว่าการธนาคารชาติของญี่ปุ่น Mr. Haruhiko Kuroda เป็นองค์ปาฐก ที่โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล

อ่านบทความได้ ที่นี่

จะเห็นว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนา และมีการปรับเชิง โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเป็นระยะๆ เพราะเหตุปัจจัยต่างๆ ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

สสค. ได้สรุปสาระสำคัญของปาฐกถานี้ไว้ ที่นี่ และมีผู้เขียนถึงการบรรยายนี้ ที่นี่

มีคนเขียนเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ ที่นี่ สาระหลักที่เสนอในบทความ ไปในทำนองเดียวกัน

จะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ต้องเข้าใจภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลง และวางเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินการอย่างถูกต้อง


วิจารณ์ พานิช

๓๐ ก.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)