ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

15-18 กยได้ไปเบตงด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ปกติ เราจะเดินทางผ่านทางมาเลเซียคะ น่าจะปลอดภัย ก็ไปทางหาดใหญ่ ไม่ต้องผ่านยะลา เบตง

แต่ถ้าทีม โอเค ก็เดินทางผ่าน ธารโต เบตง เส้นทางสวยงามคะ