วันขึ้นปีไหม่

วันปีไหม่มีประวัติความเป็มาซึ้งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรก เมื่อชาว บาบิโลเนีย คิดค้นการไช้ ปฎิทินดดยอาสัยระยะต่างๆ ของดวงจันทร์เป็นหลัก ในการนับ เมื่อครบ 12เดือน ก้กำหมดว่าเป้น 1ปี และเพื่อไห้เกิดความพอดี ระหว่างการนับ ปฎิทิน ตามฤดุกาล จึงได้เพิ่มเดือนไปอิก1เดือนเป้น13เดือน ทุก4ปี และได้จัดการฉลองปีไหม่เพื่อความสนุกสนาน และมีแต่สิ่งดีที่ เริ่มปีไหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิษณุโลกสองแควความเห็น (0)