ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์

1. การทำงานเอกสารซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว 2.การคำนวรตัวเลขที่รวเร้ว และถูกต้อง 3. สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้ดดยง่าย การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ มันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ต้องรู้ว่า อุปกรณ์ มีอะไรและทำหน้าที่อะไร วึ่ง เราสามารถ สืบค้นได้ ตัวเอง และสะดวก กว่าการทำดดยวิะีอื่นค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิษณุโลกสองแควความเห็น (0)