แผนผังกระบวนการคิด

แผนผังกระบวนการคิด

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ได้มาร่วมเวทีพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเวทีสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 3 เพื่อให้น้องๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเสนอสาระนิพนธ์ ซึ่งเป็นชิ้นงานรายบุคคล สิ่งดังกล่าวได้นำหลักการจัดการความรู้ เข้ามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ จากการฟังน้องๆนำเสนอ ก็เลยจับประเด็นตามไปด้วยและได้เขียนแผนผังเพื่อสะท้อนข้อมูลกลับสู่เวทีดังกล่าว ได้ดังนี้ค่ะ ภาพสรุป 4สค.58 (มืออาชีพ เขต9).pptx


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชีย์

หายไไปนานมากๆเลยรับ

ขอบคุณมากค่ะ คงจะหวนคืนสู่เวที gotoknow เช่นเดิมค่ะ


-สวัสดีครับ

-การจัดการความรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่อง"การจัดการ"กับสิ่งต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ

-ยินดีต้อนรับกลับบ้าน G2K มา ณ ที่นี้ด้วยนะคร้าบ....