โรงเรียนบ้านหนองผือ กับ..ชยันโต..โมเดล


โรงเรียนบ้านหนองผือ กับ ชยันโต...โมเดล

โรงเรียนบ้านหนองผือ ปัจจุบันมีครู ๕ คน นักเรียน ๗๕ คน เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้น และให้ความสำคัญกับ NT (ป.๓) และ O-NET (ป.๖)

ผลจากการใช้หลักการ ๒A๑P ใน ชยันโต...โมเดล ประสบความ สำเร็จมาโดยตลอด การดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด เพิ่มพูนทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จริงจังและยั่งยืน

ภาพเชิงประจักษ์จากนวัตกรรมการบริหาร “ชยันโต...โมเดล” เริ่มเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๔ โดยที่โรงเรียนบ้านหนองผือได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการจาก สพฐ. (Obec Award)และเป็นสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง NT และ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมาโดยลำดับ

ชยันโต...โมเดล

(Chayanto Model)

(๒A๑P)

ด้านการมีส่วนร่วม

๑.ทำโรงเรียนให้มีคุณค่าน่าสนับสนุน

(APPreciative school)

ด้านโอกาสทางการศึกษา

๒.ทำโรงเรียนให้น่ามาเรียน(Attractive School)

ด้านคุณภาพการศึกษา

๓.ทำนักเรียนให้น่าภาคภูมิใจ (Proud students)

๑.พยายามอย่างเต็มที่ในการยืนให้ได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระ (full Attempt)

๒.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน (good realationship)

๓.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก (external Networks)

๑.การสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (learning environment)

๒.การสร้างและสนับสนุนบุคลากรที่ดี (Personel backup)

๓.ผลงานเชิงประจักษ์ (Tangible success)

๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Acheivment skills)

๒.ทักษะชีวิต(life skills)

๓.สุนทรียภาพ (Esthetics)


ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หมายเลขบันทึก: 592938เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2015 14:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กรกฎาคม 2015 14:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

๘ สิงหา จะมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับห้องสมุดบ้างจ้ะ

นิดนึงค่ะ สงสัยพิมพ์เร็วไปหน่อย "Acheivment skills" ต้องเป็น "Achievement skills" นะคะ อาจารย์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี