ฉันคือใคร ?

ฉันคือใคร ?

การคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย และการกล่าวว่า "ฉันเป็นชาวอังกฤษ" "ฉันเป็นครู" หรือ "ฉันเป็นวัยรุ่น" "ฉันเป็นคนดำ" สร้างภาพลวงตาที่น่าอันตราย กลายเป็นศัตรูกันมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดบังความจริงที่ว่า ทุกดวงวิญญาณคือพี่น้อง

ฉันมีร่างกาย แต่ไม่ได้เป็นร่างการยนี้ ฉันคือดวงวิญญาณที่สามารถรับความรู้สึก และปฏิบัติการผ่านร่างกายที่เป็นวัตถุนี้ ด้วยการใช้อวัยวะ ประสาทสัมผัส สมองและระบบประสาท เป็นเครื่องมือ

ดวงวิญญาณไม่ใช่วัตถุ แต่คือพลังงานอันละเอียดอ่อน พลังชีวิต จุดแห่งแสง ที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ ฉัน ดวงวิญญาณไม่เคย ถูกสร้าง ไม่สามารถทำลาย และไม่มีวันตาย ฉันคือจุดที่สุดแสนเล็ก ปราศจากมิติ ไม่มีขนาด กว้าง ยาว สูง

เราสามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้ด้วยดวงตาแห่งปัญญา ในรูปของดวงดาวที่สุดแสนเล็ก ส่องประกาย กระจายแสงอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผากระหว่างคิ้ว

ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันเป็นอมตะ ฉันนำร่างกายนี้มาใช้เหมือนที่นักแสดงสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เพื่อเล่นบทบาทบนเวที และเมื่อบทบาทนี้เสร็จสิ้น ฉันก็จากร่างกายนี้และไปเพื่อเล่นบทบาทอื่น

เมื่อฉันตระหนักถึงธรรมชาติที่แท้จริงของฉัน ฉันก็สามารถเคลื่อนไปสู่จิตสำนึกในระดับที่สูงขึ้น ฉันกลับมาตระหนักถึงคุณสมบัติดั่งเดิมของความสงบ ความรัก ความเข้มแข็ง ความสุขของฉัน และพลังที่แท้จริงของความอดทน ความยืดหยุ่น การจดจ่อ และการสื่อสารก็ปรากฎขึ้นมา

ดวงวิญญาณ (Soul) เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ไม่มีตัวตน แต่มีชีวิต เราไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นดวงวิญญาณได้ด้วยดวงตาทั้งสองของร่างกาย ซึ่งมองเห็นแต่เฉพาะวัตถุที่หยาบเท่านั้น ทั้งไม่สามารถ ชั่ง ตวง วัด ด้วยเครื่องมือ แต่เราสามารถสัมผัสกับดวงวิญญาณ ซึ่งก็คือ ตัวฉัน โดยอาศัยดวงตาที่สาม หรือดวงตาแห่งปัญญาในการมองเห็นความละเอียด ลึกซึ้งที่อยู่เหนือวัตถุ

คำว่ามนุษย์ หรือ Human Being ,มาจากคำว่า HUMAN กับ BEING

Human คือส่วนที่เป็นร่างกาย มีตัวตน เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของวัตถุธาตุ ซึ่งคงอยู่ชั่วคราวและแยกสลายคืนกลับเป็นวัตถุธาตุเช่นเดิม แต่

ฺBEING คือส่วนที่มีชีวิต ไม่มีตัวตน แต่มี ประสบการณ์จากการใช้ร่างกายเรียกว่าจิตสำนึก หรือดวงวิญญาณซึ่งคงอยู่ตลอดไป ไม่สามารถแยกสลายได้ เพราะเป็นจุดของพลังงานที่เล็กที่สุด ดวงวิญญาณมีองค์ประกอบ 3 ส่วน จิตใจ สติปัญญา และสันสการ์หรือจิตใต้สำนึก

จิตใจ (Mind) คือส่วนที่คิด มีอารมณ์ มีความปรารถนา ความคิดไปได้ไกล ทั้งคิดคาดหวังถึงอนาคต หรือดึงประสบการณ์และอารมณ์ในอดีตกลับมาได้ จิตใจจึงไม่ใช่อวัยวะ ไม่ใช่หัวใจหรือสมอง

สติปัญญา (Intellect) คือส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะทำหน้าที่จดจำ แยกแยะตัดสิน ประเมินความคิดต่างๆ สติปัญญาที่ลึกล้ำกว้างไกล จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองได้อย่างกระจ่างชัดตามธรรมชาติ

สันสการ์ (Sanskar) รอยกรรมหรือรอยประทับ คือจิตใต้สำนึก ที่บันทึกประสบการณ์และการกระทำต่างๆในอดีตไว้ในรูปของอุปนิสัย อารมณ์ ความสามารถเฉพาะ บุคลืกภาพ ความเชื่อ สัญชาตญาณ และค่านิยม การกระทำหนึ่งๆที่เป็นประสบการณ์ จะสร้างสันสกาวร์ใหม่ๆขึ้น หรือย้ำสันสการ์เดิมจนกลายเป็นนิสัย รอยประทับที่เกิดขึ้นในดวงวิญณาน

คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ของ มูลนิธิ บารห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

28 กรกฎาคม 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)