​สถาปัตยกรรมคุก ตอน คุกดาวฤกษ์

สถาปัตยกรรมคุกดาวฤกษ์ หรือ คุกโครงสร้างรูปดาว (The star-shaped structure) ออกแบบภายใต้แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุกให้มีความแตกต่างในทางที่ดีทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และลักษณะภูมิประเทศ เพื่อให้นักโทษได้ใช้เวลาในสภาพแวดล้อม และ สถาปัตยกรรมคุกรูปดาวฤกษ์ ที่ช่วยให้นักโทษทุกคนมีปีกมุมมองภูมิทัศน์ภายในกำแพงคุกแบบที่ดีที่สุด เพราะคุกเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ ที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตและโลกของนักโทษ และ เพื่อประโยชน์ในการการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่จะช่วยให้นักโทษสามารถปรับตัวและดำรงตนอย่างมีความสุข ภายหลังการปล่อยนักโทษคืนสู่สังคม ......................


สถาปัตยกรรมคุก ตอน คุกดาวฤกษ์


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


สถาปัตยกรรมคุก ตอน คุกดาวฤกษ์ หรือ คุกโครงสร้างรูปดาว (The star-shaped structure) ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www. designboom. com/ architecture/cf-moller-danish-state-prison/ พบว่า สถาปัตยกรรมคุก ตอน คุกดาวฤกษ์ เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก C.F. Møller ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันออกแบบคุกเพื่อสร้างคุกใหม่บนเกาะ Falster ในเดนมาร์ก


คุกดาวฤกษ์


ลักษณะคุกดาวฤกษ์ หรือ คุกโครงสร้างรูปดาวประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น อาคารฝึกวิชาชีพ ศูนย์วัฒนธรรมรวมถึงห้องสมุด ห้องพิธีกรรมทางศาสนา ร้านค้า พื้นที่สำหรับทำการเกษตร และ เลี้ยงสัตว์ เป็นรูปแบบโครงสร้างสำหรับคุกขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในศูนย์กลางสภาพแวดล้อมของเมือง มีอัตราความจุสำหรับนักโทษประมาณ 250 คน


พื้นที่ถนนและพลาซ่าที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน


การตกแต่งภายในของพื้นที่ชุมชน


คุกดาวฤกษ์


ลักษณะอาคารคุกดาวฤกษ์ หรือคุกโครงสร้างรูปดาว จะมีสี่ปีกที่แผ่ออกมาจากกลุ่มกลางและกลุ่มความปลอดภัยสูง รูปร่างดาวฤกษ์จะช่วยให้นักโทษทุกคนมีปีกมุมมองภูมิทัศน์ แต่ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้ ผนังรอบสูง 6 เมตร ลักษณะโครงสร้างมีความเข้มงวดน้อย และ ให้ความรู้สึกในการสัมผัสกับพื้นที่ภายนอก เช่น ถนน และ พลาซ่า

คุกดาวฤกษ์


คุกดาวฤกษ์


โดยสรุป

สถาปัตยกรรม คุกดาวฤกษ์ หรือ คุกโครงสร้างรูปดาว (The star-shaped structure) ออกแบบภายใต้แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุกให้มีความแตกต่างในทางที่ดีทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และลักษณะภูมิประเทศ เพื่อให้นักโทษได้ใช้เวลาในสภาพแวดล้อม และ สถาปัตยกรรมคุกรูปดาวฤกษ์ที่ช่วยให้นักโทษทุกคนมีปีกมุมมองภูมิทัศน์ภายในกำแพงคุกแบบที่ดีที่สุด เพราะคุกเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตและโลกของนักโทษ เพื่อประโยชน์ในการการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่จะช่วยให้นักโทษสามารถปรับตัวและดำรงตนอย่างมีความสุข ภายหลังการปล่อยคืนสู่สังคม และ เพื่อการปกป้องคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม


....................บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (0)