ไม่รับบรรยายผมได้รับอีเมล์เชิญดังต่อไปนี้

เรียน ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อปรับแนวคิดของผู้สอนให้เข้าใจวิธีการเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่ ที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการสืบค้นลงมือปฏิบัติ มีอิสะในการเรียนรู้ โดยผู้สอนหรือครูเป็นผู้คอยชี้แนะในลักษณะผู้ให้ คำปรึกษา และเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นั้น

ในการนี้ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 ณ หาวิทยาลัยโดยได้แนบไฟล์โครงการและกำหนดการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นักวิชาการศึกษา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัย


ผมตอบดังนี้

ผมต้องขออภัยที่จะต้องเรียนว่า ผมไม่รับบรรยายเช่นนี้ เพราะไม่เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนของอาจารย์ครับ ลองมาหลายปี ไม่ได้ผลครับ

ขอแนะนำให้ปรึกษา ผศ. ดร. ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ (mrspaitoon(at)gmail.com, tel) คณะแพทยศาสตร์ มน. ว่าจัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะได้ผล และผมจะไปบรรยายให้ ผมได้ cc อีเมล์นี้ให้ ดร. ไพฑูรย์ทราบด้วยแล้ว

วิจารณ์


กิจกรรมที่ ดร. ไพฑูรย์ออกแบบใช้เครื่องมือ AI – Appreciative Inquiry ต่ออาจารย์ที่มี small success story ด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ นำมาสร้างเวทีและพื้นที่ต่อยอดความสำเร็จ เพื่อสร้างชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเริ่มต้นจากฝ่ายบริหารที่ต้องการดำเนินการอย่างจริงจัง เป็นระบบ และพร้อมที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและโครงสร้าง เพื่อรองรับแนวทางใหม่

การบรรยาย โดยไม่มีโครงสร้างและยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Strategy & Structure) ไม่มีวันเกิดผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเรื่องใด

ผมจึงไม่รับไปบรรยายตามคำเชิญตามตัวอย่างข้างบน

วิจารณ์ พานิช

๕ มิ.ย. ๕๘


หมายเลขบันทึก: 592769เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 18:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 18:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี