นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

บันทึกการนิเทศ : โรงเรียนแก้งนาง


อยากเรียนไปพร้อมกับ นร.ป.5 ในวิชา ที่ ครูต้นทางสอนพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็กๆ บอกว่า จะมีวิชา กทอ. ศิลปะ และ สุขศึกษาพลศึกษา" และ เราก้ได้สะท้อนข้อมูลกลับไปยัง ครูผู้สอน เพื่อพิจารณาว่า จะมีความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมได้หรือไม่ เพราะเด็กๆ เขา ก็คิดแบบ เด็กๆ ว่า เขาแอบฟัง แล้วก็ น่าจะเรียนไปด้วยกันได้

23 กรกฏาคม 2558

โรงเรียนแก้งนาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น เพราะฉะนั้น ปัญหา classic ของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ผู้บริหาร เปลี่ยนบ่อย ครู ไม่ครบชั้น ครูย้ายบ่อย ซึ่ง เป็นสาเหตุที่ทำให้ โรงเรียน มีพัฒนาการ ค่อนข้าง สะดุด เพราะขาดความต่อเนื่อง

หลังจาก พบผู้บริหาร สอบถาม ความเคลื่อนไหว (เพิ่งย้ายมา 2 เดือน ซึ่งก่อนหน้านั้น ขาดผู้บริหาร) ท่านก็ ให้ข้อมูลว่า ได้พยายามเรียนรู้วัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน ของครู และพฤติกรรมนักเรียน ชุมชน ซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อน เมื่อ ศน. ได้แจ้ง วัตถุประสงค์การนิเทศ คือ ติดตามการอ่านเขียน การสอนแบบ PBL หลังจากนั้น ก็ได้ไปเยีี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น

ในระหว่าง เยี่ยมชั้นเรียน ป.5-6 สภาพห้อง มีทีวี สองเครื่อง หน้าและหลังห้อง ไม่มีที่กั้น ทำให้รบกวนการสอน (ครูคนเดียว สอนสองชั้น ) โดย ได้ตั้งคำถามว่า นักเรียนอยากให้ชั้นเรียนเป็นอย่างไร และก็ ให้เขาคุยกันทั้งชั้น (มี 6 คน) หลังจากนั้น ศน.ได้กลับมาถามอีกครั้ง นร.ตอบว่า " อยากเรียนไปพร้อมกับ นร.ป.5 ในวิชา ที่ ครูต้นทางสอนพร้อมๆ กัน ซึ่งเด็กๆ บอกว่า ตอนบ่าย จะมีวิชา กทอ. ศิลปะ และ สุขศึกษาพลศึกษา" และ เราก้ได้สะท้อนข้อมูลกลับไปยัง ครูผู้สอน เพื่อพิจารณาว่า จะมีความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมได้หรือไม่ เพราะเด็กๆ เขา ก็คิดแบบ เด็กๆ ว่า เขาแอบฟัง แล้วก็ น่าจะเรียนไปด้วยกันได้ (นร.ชั้น ป.5-6 ค่อนข้าง กล้าแสดงออกและฉลาด) ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว เราคิดว่า ทำได้ ถ้าครูมีการจัดการ ศึกษาบทเรียนล่วงหน้า วางแผน ออกแบบ ดีๆ

ท่าน ผอ.โรงเรียน ได้บอกว่า "กำลังจะได้ครูใหม่ และ อาจปรับการรับผิดชอบ การสอนประจำชั้น ของครูอีกครั้ง

สะท้อนผลการนิเทศการศึกษา

1. ครูรับผิดชอบ สอน 1 คน : 2 ชั้นเรียน ทำให้การจัดกิจกรรม ค่อนข้างยาก และสภาพห้องเรียน ก็ไม่เพียงพอ
2. ครูส่วนใหญ่ ได้สอนกับ DLTV ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้ มีการเตรียมตัวทุกครั้ง จัดเตรียมใบงาน ล่วงหน้า และ ศึกษาคู่มือ โดยเฉพาะกำหนดการสอนให้ถ่องแท้ และควร มีคำถามประมาณ 3-5 คำถาม เพื่อ สรุปร่วมกับนักเรียนทุกท้ายชั่วโมง ควรมีการบันทึกการสอน หรือ บันทึกผลหลังสอน (ครูส่วนใหญ่ เกือบทุกโรงเรียน จะไม่ค่อยใช้ทักษะการเขียน หรือ การบันทึก )

แนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกับ DLTV (ย่อๆ)
1.ควรคำถาม 4 คำถาม เพื่อนำสู่การสรุปให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่
1.1 ความหมาย เช่น คืออะไร?..
1.2 องค์ประกอบ เช่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง?..
1.3 ควมเข้าใจ เช่น จงยกตัวอย่าง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ...
1.4 การนำไปใช้ เช่น มีประโยชน์อย่างไร?...
2. ทำแผนผังความคิด (Mind mapping)
3. ประเมินผลด้วยเครื่องต่างๆ เช่น แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ ฯลฯ
4. สรุปเนื้อหาอีกครั้ง โดยนำสิ่งที่ครูสรุปไว้มาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
5. เขียนบันทึกหลักสอน


3. การจัดบรรยาการศชั้นเรียน และบริบท กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง (แต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา ก็มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น)

4. ในชั้นเรียนปฐมวัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการ จัดมุมประสบการณ์เพิ่มเติม และ ให้ครูสอน ตามหลักสูตร มีการยึด วิเคราะห์หลักสูตร จริงๆ (คราวที่แล้ว ได้เสนอแนะ การจัดชั้นเรียน ซึ่งจัดเหมือน ชั้นเรียนประถม ครูได้ปรับปรุง และ ดูบรรยากาศดีขึ้นมาก)
5. ได้วางแผน กำหนดเป้าหมายการสอนในชั้นเรียน ป.1-2 ครู มีระบบการคิดที่ดี แต่ เนื่องจากเพิ่งจะได้รับผิดชอบสอน ป.1 ทำให้ไม่มีความถนัด โดยเฉพาะการสอนภาษาไทย แต่ โชคดี ที่ ผอ.รร.จบเอกภาษาไทย และได้ช่วย นิเทศ แนะนำ ได้เป็นอย่างดี เยี่ยม

โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ผู้บริหาร เปลี่ยนแปลง และย้ายบ่อยๆ ความต่อเนื่องก็ค่อนข้างจะน้อย ดังนั้น ผู้นิเทศมองว่า ครูประจำการที่มีภูมิลำเนา อยู่ในชุมชนนั้น ควรเข้มแข็ง และเป็นหลัก ในการขับเคลื่อน.... ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดี

หมายเลขบันทึก: 592763เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 16:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กรกฎาคม 2015 06:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี